HET LAATSTE NIEUWS UIT DE REGIO


Gevelplaat flat weggeblazen

Redactie 11-03-2021

Het is alweer een tijd geleden dat de flat aan het Dennendal een facelift kreeg maar sinds vandaag is dat opnieuw nodig. Althans met een van de zijgevels. Daar kwam door de voorjaarsstorm die over ons land raast een groot deel van de gevel naar b...

Lees verder

Geen meerderheid voor lokaal vuurwerkverbod

Redactie 11-03-2021

Een raadsmeerderheid ziet een afsteekverbod van consumentenvuurwerk niet zitten, evenals het faciliteren door de gemeente van één of meer eindejaar-evenementen. D66, daarbij gesteund door GroenLinks en ChristenUnie, had hiervoor moties inge...

Lees verder


Tiptopper Shoppers dankbaar in ontvangst genomen

Redactie 11-03-2021

Stichting Present gelooft dat ontmoeten en elkaar leren kennen, compassie brengt en een grotere betrokkenheid bij de stad oplevert. Dankzij deze stichting worden er Tiptopper Shoppers aan mensen in Maassluis gegeven die wel een steuntje in de...

Lees verder

Het verschil tussen een kiekje en een foto

Redactie 11-03-2021

"Het gaat ook om het sociale contact, het van elkaar leren en elkaar stimuleren. Ik vind het mooi dat dit nog steeds zo is." Aan het woord is Marjo Waardijk, voorzitter van Fotoclub FWS Maassluis die 45 jaar geleden werd opgericht door Eric en ...

Lees verder


Raad: OV-maatregelen moeten tijdelijk karakter hebben

Redactie 11-03-2021

Raadsleden kunnen akkoord gaan met maatregelen die de openbaarvervoerbedrijven voornemens zijn te nemen vanwege grote verliezen als gevolg van corona. Maar ze vinden wel dat die maatregelen een tijdelijk karakter moeten hebben en dat wethoude...

Lees verder

Het Maassluise Europalied

Redactie 06-03-2021

In juli 2017 begonnen in Brussel de onderhandelingen over de Brexit, het uittreden van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie (EU). Brexit (British exit, Brits vertrek) is het uittreden van het Verenigd Koninkrijk (VK) uit de Europese Uni...

Lees verder

Tewaterlating en doop van trekschuit gaat niet door

Redactie 04-03-2021

De Historische Scheepswerf 'Zorg en Vlijt' moet helaas aankondigen dat de feestelijke tewaterlating en doop van 'Den eerste Snik' op 10 april a.s. niet kan doorgaan. "Te voorzien is dat de publieke belangstelling zo groot zou kunnen zijn dat spra...

Lees verder

Initiatiefgroep Herstel Nieuwe Water wordt stichting

Redactie 04-03-2021

De oriënterende fase van het weer bevaarbaar maken van het Nieuwe Water is inmiddels afgerond. De volgende stap van dit burgerinitiatief om deze vaarverbinding tussen Maassluis, Midden-Delfland, het Westland en Den Haag voor de kleinschalige wat...

Lees verder