'In beweging blijven is hartstikke belangrijk'

Redactie 18-11-2021
Foto: CWEgbert van der Worp (links) van Old Stars Walking Football Excelsior Maassluis en Carolien Labee van Fighting4All (rechts) namen ieder een cheque van 500 euro in ontvangst van Timo Spaninks van Vopak (midden) in het kader van de Vopak Stimuleringsprijs 2021.

Het geld van de Vopak Stimuleringsprijs 2021 was eerder al overgemaakt naar de daarvoor geselecteerde sportorganisaties. Omdat het Maassluis Sportgala vanwege de coronamaatregelen echter opnieuw niet door kon gaan, reikte Timo Spaninks, managing director Vopak Oil Rotterdam, de bijbehorende cheques (pas) vorige week donderdagmiddag uit.

door Chrit Wilshaus

Dat gebeurde in de Buyszaal van het stadhuis. Een bedrag van 500 euro ging naar Old Starts Walking Footbal Excelsior Maassluis. Die kochten daar regenjacks voor om ook bij minder goed weer te kunnen sporten. "In beweging blijven is hartstikke belangrijk", concludeerde Spaninks, die verder de doelstellingen van Old Starts Walking Footbal Excelsior kort samenvatte: eenzaamheid voorkomen en drempels verlagen en de senior voetballers bovendien nog "vele jaren met dit mooie initiatief" toewenste. "Het is leuk dat wij in een hele korte tijd gegroeid zijn naar een groep van 40-50 man en heel vaak als voorbeeld gebruikt worden van hoe het kan", aldus Old Stars-voorzitter Egbert van der Worp. "Als je als ouderen nog een prijs weet te bemachtigen, is dat natuurlijk hartstikke leuk. Ik denk dat deze (prijs)uitreiking voor ons echt een topper is!" "Ze hebben het juist gekregen voor hun contact met jongeren", benadrukte MSR-secretaris Hanneke Volker.

Waanzinnig mooi

Het andere sportinitiatief dat 500 euro ontving in het kader van de Vopak Sportstimuleringsprijs 2021 was Fighting4All van Carolien Labee, die trouwens negen jaar geleden op het toen gehouden Sportgala Maassluis de eerste Vopak Sportstimuleringsprijs mee mocht uitreiken. Het bedrag werd onder meer besteed aan extra lesuren en workshops. Volgens Spaninks volgden Labee en haar partner hun passie om met Fighting4All te beginnen. Dat zij zich daarbij ook hard maken voor mensen met een achterstand of kinderen met een beperking, die nog een hele toekomst voor zich hebben, noemde Spaninks "natuurlijk een waanzinnig mooi initiatief. Er zijn nu zes kinderen die meedoen en hopelijk groeit die groep nog verder."

Erg belangrijk

Er zijn volgens Spaninks verschillende redenen voor Vopak om jaarlijks de naar dit bedrijf vernoemde Sportstimuleringsprijs uit te reiken. Ten eerste om zich als bedrijf een goede buur van Maassluis te tonen. "We vinden het cruciaal dat ook zichtbaar te maken. Daarnaast vinden wij als Vopak welzijn en gezondheid erg belangrijk. En dit sluit daar mooi bij aan. Ik denk dat sport iets is dat voor iedereen, jong of oud, relevant is. Zeker in deze tijd. Op de eerste plaats is het essentieel om goed op jezelf te letten en gezond en fit te blijven. Bij corona hebben we gezien hoe bepalend dat is. En hoe van belang het is om daar toch actief mee bezig te blijven. En ten tweede gaat het om de sociale verbintenis die je met elkaar hebt als je sport", wist Spaninks uit eigen ervaring te vertellen. "Van sporten krijg je heel veel positieve energie en dat is iets waar wij als Vopak graag ons steentje aan bijdragen. Het is goed te zien dat zoveel mensen gepassioneerd zijn voor sport en daar heel erg actief mee bezig zijn. Hartstikke mooi dat we dat op deze manier kunnen ondersteunen. Dat hebben we al negen jaar gedaan en volgend jaar doen we dat voor de tiende keer."

Hartelijke felicitaties

Volker nam bij de bijeenkomst in De Buys tevens afscheid als medeorganisator van het jaarlijkse Sportgala Maassluis. Dat deed ze in dichtvorm. Zo zei ze onder andere: "Met heel veel plezier heb ik verschillende Sportgala's georganiseerd. Samen met anderen altijd iets nieuws geprobeerd." Sportwethouder Sjef Evers (VVD) reageerde hierop met te zeggen: "Het organiseren van het Sportgala sinds 2002, dat is al negentien jaar, is niet niks. Erkenning voor het vele goede werk dat je hebt gedaan de afgelopen jaren. Ook is het een stimulans voor de nieuwe werkgroep om er weer een vervolg aan te geven." De portefeuillehouder prees Vopak niet alleen voor de Sportstimuleringsprijs maar ook voor meerdere initiatieven op het gebied van duurzaamheid. Zoals het, samen met DCMR en gemeente Maassluis, plaatsen van zogenoemde e-noses om tijdig stankoverlast, die bij het overladen van stoffen niet altijd voorkomen kan worden, te signaleren. "Met zo'n open communicatie komen we verder. Tenslotte mijn hartelijke felicitaties aan degenen die de prijzen dit jaar in ontvangst mochten nemen." Tegen de deelnemers aan Old Starts Walking Footbal Excelsior zei Evers: "Ga zeker zo door want het lijkt misschien wel dat jullie oud zijn maar het is nog zeker niet het einde. Het aantal deelnemers neemt nog steeds toe en dat is alleen al hartstikke goed; wat dat betreft zijn jullie ook een voorbeeld voor Maassluis." Ook vond de wethouder Sport dat Fighting4All steeds professioneler wordt en sprak hij zijn waardering uit voor hoe deze sportorganisatie bruggen weet te slaan tussen jeugd en volwassenen. "Dat stimuleert en geeft het goede voorbeeld. Ik hoop dan ook dan dat veel mensen dat voorbeeld zullen volgen."