Sportraad pleit voor zelfstandig sportbedrijf en voor sportmakelaar

Redactie 11-11-2021
Foto: Stock

De MSR adviseert de gemeente(raad) serieus de mogelijkheid te onderzoeken van de oprichting van een zelfstandig sportbedrijf binnen de gemeente Maassluis of in samenwerking met Vlaardingen en Schiedam.

door Chrit Wilshaus

Andere steden kennen al een dergelijk bedrijf. Bijvoorbeeld Rotterdam. De Sportraad denkt dat een sportbedrijf kan helpen om sport(bouw)plannen sneller uit te voeren en impasses (op dit gebied) doorbroken kunnen worden. Dat schrijft MSR-voorzitter Huib Blokland in een brief aan de gemeenteraad, waarin hij speerpunten op sportgebied meegeeft waarvan de sportadviesraad adviseert ze in de verkiezingsprogramma's op te nemen.

Sportmakelaar

Verder schrijft Blokland in Maassluis een sportmakelaar te missen, die bruggen kan slaan tussen sportverenigingen, onderwijs en de gemeente en hen zo met elkaar kan verbinden. Daarnaast zou de sportmakelaar volgens hem een rol kunnen spelen bij het verduurzamen van de sportaccommodaties 'en verder andere zaken die een centrale regie vereisen'. Want de MSR-voorzitter constateert dat van de plannen die gemaakt werden concreet weinig terecht kwam. Hoop over wat dit college bij aanvang op sportgebied allemaal wilde, veranderde uiteindelijk in teleurstelling, aldus Blokland.

Speciale aandacht

Sport en bewegen is goed voor de inwoners van Maassluis. Reden voor de MSR om ook speciale aandacht te vragen voor sportmogelijkheden voor mensen met een beperking en ouderen. De uitvoering van de plannen met betrekking tot de sportaccommodaties in Maassluis verloopt in een veel te traag tempo, constateert Blokland in zijn schrijven. Daarover zouden heldere afspraken moeten worden gemaakt de komende vier jaren. Blokland: 'Want het kan toch niet de bedoeling zijn, dat er een tekort aan capaciteit ontstaat en Maassluis niet in staat is de leerlingen van basis en voortgezet onderwijs volgens de wettelijke normen bewegingsonderwijs te bieden. Daarnaast is het onwenselijk dat onze sporters naar Vlaardingen en Maasland moeten uitwijken omdat er in Maassluis onvoldoende capaciteit is.'

Verduurzamen

Als het gaat om het verduurzamen van de sport, denkt de MSR aan investeringen in ledverlichting op de sportvelden, in zonnepanelen op de kleedkamers en op andere opstallen van verenigingen en aan het isoleren van sportkantines. 'De stijgende energieprijzen waarmee de sportverenigingen op dit moment worden geconfronteerd maken het bovendien noodzakelijk om extra in de zetten op verduurzaming van de accommodaties, weet Blokland.