Voorlopig nog geen vergoeding voor herstel schade Monstersche Sluis

Redactie 02-09-2021
Foto: CWWie de schade gaat herstellen die hoogstwaarschijnlijk aan de Monstersche Sluis is ontstaan door bouwactiviteiten daar vlakbij is nog steeds niet duidelijk.

Het ziet er niet naar uit dat de schade die hoogstwaarschijnlijk is ontstaan door de bouwactiviteiten op de Noorddijk/Geerkade binnen afzienbare tijd zal zijn afgehandeld. Vooral de vraag wie verantwoordelijk en dus aansprakelijk is, moet nog beantwoord worden. Vooralsnog wijzen partijen vooral naar elkaar.

door Chrit Wilshaus

Desgevraagd bevestigt Hans van Lubeck, projectmanager bij Leyten, dat de projectontwikkelaar alle verantwoordelijkheid van de hand wijst. "Maar ik denk niet dat het handig is daar veel over te zeggen. Temeer omdat we bezig zijn met uitwisselingen tussen de eigenaren die erbij betrokken zijn en wij als ontwikkelaar eigenlijk sowieso geen partij zijn.", stelt Van Lubeck, om vervolgens op te merken dat als de schade al ontstaan zou zijn door de bouwactiviteiten dat eerst nog moet worden vastgesteld. De schade betreft onder meer de kademuur aan de Noordgeer, een pand in de omgeving en de Monstersche Sluis. Wat dit Rijksmonument betreft merkt Van Lubeck op: "Er is één keer een vervoersbeweging geweest met een zware auto die tot op de sluis is geweest en vervolgens gaat er wekelijks terwijl het niet mag een vuilniswagen overheen. Wij hebben ook geen opname laten maken van de onderkant van de Monstersche Sluis. Dus we weten helemaal niet of de sluis voor aanvang van de activiteiten al schade had of niet." Daar opnieuw naar gevraagd, antwoordt Van Lubeck dat de schade toch het gevolg zou kunnen zijn van de bouwactiviteiten. "Maar ik acht dat persoonlijk minder waarschijnlijk hoewel ik het niet kan uitsluiten."

Monstersche Sluis

Bert de Reuver, voorzitter Stichting Monstersche Sluis, is, om het mild uit te drukken, teleurgesteld in de houding van Leyten en had een coulantere houding verwacht en gehoopt dat de projectontwikkelaar alles in het werk zou stellen om de schade, die bestaat uit scheurvorming in het gewelf van de waterkering, te herstellen of te vergoeden. "Vooral omdat de sluis gerestaureerd is met geld afkomstig van particulieren, fondsen en subsidies en door vrijwilligers wordt onderhouden." Behalve Leyten heeft Stichting Monstersche Sluis ook Brouwer Zwaar en Speciaal Transport B.V., vervoerder van de heimachine, verantwoordelijk gesteld. "Maar betrokkenen wijzen iedere claim af en verwijzen naar elkaar met als gevolg dat wij met een schade blijven zitten van ongeveer 24.000 euro", verzucht De Reuver.

Meerjarenonderhoudsplan

Aanvankelijk trokken stichting en gemeente samen op maar inmiddels afzonderlijk. Volgens wethouder Fred Voskamp (CDA) is de kans groter dat het proces dan sneller verloopt maar zal het nog wel even duren voordat er duidelijkheid is over wie verantwoordelijk is voor de schade en gaat betalen. "De gesprekken daarover lopen", vat de portefeuillehouder de situatie kort samen. "Inmiddels is op kosten van onze stichting een meerjarenonderhoudsplan opgesteld door een ingenieursbureau en binnenkort gaan wij beginnen om de eerste fase van dit plan uit te voeren", vervolgt De Reuver. "De scheurvorming die is ontstaan door de bouwwerkzaamheden zullen wij hierin meenemen omdat deze, om verdere schade te voorkomen, hersteld moet worden en hopelijk niet op onze kosten!"

Onderzoeksrapport

Transportbedrijf Brouwer, die dus ook alle verantwoordelijkheid voor het veroorzaken van de schade van de hand wijst, heeft zijn verzekeringsagent Pieter Doornenbal ingeschakeld en de schademelding van Stichting Monstersche Sluis bij Nationale Nederlanden ingediend. Doornenbal zegt ervan uit te gaan dat zowel de projectontwikkelaar als de hoofdaannemer en het zwaartransportbedrijf een CAR-verzekering hebben afgesloten voor bouwproject De Rederij. Dat is een Construction All Risk verzekering. Daarmee is schade verzekerd die wordt veroorzaakt bij bouw of verbouw van een pand door bijvoorbeeld architect, opdrachtgever of aannemer. "Bij Nationale Nederlanden loopt een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering voor de firma Brouwer en ook is het wagenpark daar verzekerd. Maar zij hebben gereageerd geen partij te zijn omdat Brouwer stelt geen bemoeienis heeft gehad met de heiwerkzaamheden; het is een transportbedrijf. Dus dat deel valt erbuiten. (Binnen de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering is er een uitsluiting voor motorrijtuigen. Op zich is dat logisch). Ik heb met de Motorrijtuigenafdeling van Nationale Nederlanden afgesproken om in ieder geval ook een expertisebureau in te schakelen. Dat moet niet zozeer vaststellen welke schade is ontstaan, denk ik. Dat is al wel in beeld gebracht maar het is wel van belang om inzicht te krijgen hoe de schade is ontstaan en welke partij daar uiteindelijk verantwoordelijk voor is."

Doornenbal refereert in dit verband aan het onderzoeksrapport "waarin eigenlijk wordt gesteld dat het allemaal invloed heeft gehad, zowel de heiwerkzaamheden als de zwaarte van het transport." Volgens Doornenbal zou de CAR-verzekering de schade moeten dekken maar is de bottleneck de verdeelsleutel: wie gaat wat vergoeden? "Als aantoonbaar is dat er schade is en als aantoonbaar is dat deze veroorzaakt is door de werkzaamheden dan zal er uiteindelijk een partij zijn die, al dan niet onder gerechtelijke dwang, over de brug zal moeten komen. Maar daar wachten partijen altijd zo lang mogelijk mee. Uiteindelijk zal de schade heus wel vergoed worden maar het kan wel nog even duren voordat het zover is."