Milieustraat voortaan alleen nog op afspraak te bezoeken

Redactie 26-08-2021
Foto: CWHet werken op afspraak bij de Milieustraat biedt volgens verantwoordelijk wethouder Fred Voskamp (CDA) de nodige voordelen.

De Milieustraat van de gemeente Maassluis blijft werken met een afsprakensysteem. De praktijk heeft volgens wethouder Fred Voskamp (CDA) namelijk uitgewezen dat dit de nodige voordelen oplevert, zodat het college besloten heeft dit systeem te handhaven.

door Chrit Wilshaus

Ingegeven door corona en als gevolg daarvan de vele thuisklussers, besloot de gemeente over te gaan op een afsprakensysteem. "In het begin waren we bang voor lange rijen wachtenden in de straat en hebben we ook verkeersregelaars ingezet. Gelukkig bleek het mee te vallen. Het afsprakensysteem hebben we recent trouwens aangepast. Daardoor is het mogelijk geworden nog voor dezelfde dag op een gekozen tijdslot (wat uiteraard wel vrij moet zijn, red.) een afspraak te maken. Het idee erachter is dat je dus 'spontaan' kunt opruimen en dan bijvoorbeeld 's middags nog op de Milieustraat terechtkunt." Door op afspraak te werken, kunnen de medewerkers ook beter ingezet worden, aldus Voskamp. "Ook zijn de openingstijden enigszins aangepast. Was de Milieustraat op maandag altijd gesloten, besloten is om maandagmiddag open te gaan. Dat sluit ook beter aan bij mensen die in het weekend in huis klussen of opruimen. Donderdag blijft de Milieustraat dicht; uit de praktijk bleek dat voor deze dag weinig belangstelling bestond."

Positief

Volgens de wethouder zijn medewerkers maar ook bezoekers positief over het afsprakensysteem. "Doordat bezoekers elkaar niet meer in de weg kunnen lopen, komen gevaarlijke situaties niet of in ieder geval minder voor. Waarschijnlijk hebben we de afgelopen jaren een veel te hoog serviceniveau gehad en waren er ook aanbiedingen bij van afval van mensen van buiten de stad."

Identiteitsbewijs voortaan voldoende

Wie een afspraak heeft gemaakt om spullen te brengen naar de Milieustraat moet behalve een identiteitsbewijs ook een poststuk meenemen waarop naam en adresgegevens staan vermeld. Wethouder Voskamp is echter van plan die voorwaarde te schrappen. "Een poststuk laten meenemen, was ingegeven door het feit dat op een identiteitsbewijs wel een naam maar geen adresgegevens staan. Maar in het afsprakensysteem moeten mensen die gegevens al invullen, dus is ook zo te controleren of iemand wel uit Maassluis komt, want dat is wel een voorwaarde om van de Milieustraat gebruik te mogen maken." Als de afvalpas in heel Maassluis ingevoerd is, is voornoemd probleem trouwens helemaal opgelost, stelt Voskamp. Bedrijven uit Maassluis hoeven geen afspraak te maken om gebruik te maken van de Milieustraat omdat die een contract hebben met de gemeente.

Beter scheiden

De afvalpas wordt volgens wethouder Voskamp geïntroduceerd zodra de containers dicht gaan omdat inwoners vanaf dat moment de pas nodig hebben om een (ondergrondse) container te kunnen openen. De afvalpas maakt deel uit van Beter scheiden, voorheen Omgekeerd inzamelen genoemd. "Daarbij willen we het mensen vooral makkelijk maken hun afval te scheiden." De wethouder is het er mee eens dat mensen daar goed over geïnformeerd moeten worden. Want soms is niet altijd duidelijk wat bijvoorbeeld wel of niet bij het 'plastic afval' mag. "Wel is het zo dat steeds meer fabrikanten dat op de verpakkingen vermelden", aldus Voskamp. In dat geval zou het wellicht handig zijn als dat wat opvallender en in een groter lettertype zou gebeuren. Verder gaat de gemeente een afvalcoach inschakelen bij het project Beter scheiden.

Bakjes voor gft-afval voor hoogbouw?

De gemeente denkt nog na hoe het de bewoners van de hoogbouw in Maassluis makkelijker kan maken om hun afval te scheiden. "In het verleden hebben we bijvoorbeeld bakjes om gft-afval in te doen beschikbaar gesteld, maar dat bleek toch niet voor iedereen het Ei van Columbus te zijn, dus daar denken we nog over na. Bij de proef in de Zwaluwstraat bleken bewoners van de hoogbouw overigens wel positief te reageren op de vraag of zij het misschien op prijs zouden stellen als ze een dergelijk bakje kregen."