Vraag over verschillende openingstijden ijssalons

Redactie 22-07-2021
Foto: Stockfoto

Waarom mag de ene ijssalon open zijn tot 22.00 uur en moet de andere om 20.00 uur zijn deuren (al) sluiten? Die vraag stelde Henrike Heijboer (CDA) vorige week dinsdagavond, in het laatste Actualiteitenhalfuur voor het zomerreces.

door Chrit Wilshaus

Heijboer wist te vertellen dat het iets te maken heeft met de komst van een nieuwe eigenaar van een ijswinkel. Haar belangrijkste vragen waren of het college de mening van het CDA deelde dat de openingstijden van beide ijssalons gelijk zouden moeten zijn en wat het stadsbestuur eraan wil gaan doen om dat te bewerkstelligen. Verder sloot Heijboer zich aan bij de vraag van Denise Mulder (Maassluis Belang) hoe lang het gaat duren voordat dit geregeld is. "Ik denk dat het goed is als het college hier induikt", aldus Heijboer, om dit met het oog op het zomer- en dus ijsseizoen snel te regelen.

Niet zomaar toestaan

Volgens wethouder Sjoerd Kuiper (PvdA) kwam bij de vernieuwing van de vergunning bij wisseling van een van de exploitanten aan het licht dat de totnogtoe gevoerde openingstijden niet volgens het bestemmingsplan waren en heeft de gemeente de nieuwe eigenaar aangeboden "een traject in te gaan om die bestemming te wijzigen." Hij onderstreepte dat het college dus van mening is dat de openingstijden van beide ijssalons gelijk moeten zijn maar dat de gemeente dat niet zomaar mag toestaan. Kuiper constateerde dat de intenties van CDA en college hetzelfde zijn "maar we hebben wel te maken met het bestemmingsplan." In de nieuwe ijssalon was eerst Multivlaai gevestigd en stond het bestemmingsplan al een vorm van lichte horeca toe. De wethouder durfde geen toezeggingen te doen hoe snel dit gerealiseerd kan worden maar gaf wel aan het zo spoedig mogelijk en in goed overleg met de aanvrager te willen fiksen volgens de geldende voorwaarden.