Gemeente komt met vervangende regelingen voor zwemlessen

Redactie 08-07-2021
Foto: Stockfoto

Omdat het schoolzwemmen met ingang van komend schooljaar stopt, gaat de gemeente communiceren over het belang van het volgen van zwemlessen in ons waterrijke land. Verder komt er een regeling voor ouders die deze lessen niet kunnen betalen.

door Chrit Wilshaus

Wethouder Sjef Evers (VVD) schrijft dat in een recent verschenen raadsinformatiebrief (RIB) aan de gemeenteraad. Die had er begin november vorig jaar met een motie bij het college op aangedrongen een campagne te starten voor het volgen van zwemonderwijs. In de motie wordt het college ook verzocht extra aandacht te schenken aan groepen voor wie zwemles nog niet vanzelfsprekend is. Verder wordt het college in de motie aangespoord te onderzoeken in hoeverre het Jeugdfonds Sport en Cultuur daarbij financiƫle ondersteuning zou kunnen bieden voor inwoners die daarvoor in aanmerking komen.

Belangrijk

Vanaf volgend schooljaar stopt het schoolzwemmen. In de praktijk is gebleken dat twintig procent van de ouders van deze mogelijkheid gebruikmaken om hun kinderen hun zwemdiploma A of B te laten halen. Volgens wethouder Evers kunnen daar verschillende oorzaken voor zijn. Zoals financiƫn of culturele achtergrond. Nu schoolzwemmen wegvalt, is het volgens de portefeuillehouder belangrijk ouders bewust te maken van het belang van zwemles in dit waterrijke land. Uit de RIB blijkt dat het college dit op verschillende manieren wil doen. In de eerste plaats door aandacht te schenken aan het belang van zwemles in een flyer en die op verschillende locaties in de stad te verspreiden. Maar bijvoorbeeld ook door te communiceren over de zwemregeling voor gezinnen die financieel niet krachtig genoeg zijn om de zwemlessen te kunnen betalen.

Vangnetregeling

Daarnaast komt er een vangnetregeling. Leerlingen die aan het eind van groep zes nog geen zwemdiploma hebben, kunnen als blijkt dat daar voldoende belangstelling voor is alsnog versneld in groepsverband hun zwemdiploma gaan halen. Hierover zijn met zwembad Dol-Fijn afspraken gemaakt. Het lesgeld moeten de ouders zelf betalen. Mocht dat niet mogelijk zijn, dan kunnen zij een beroep doen op voornoemd Jeugdfonds. Reden voor de gemeente om dit fonds onder meer via deze krant en de website en sociale media van de gemeente te gaan promoten.