Energiecoöperaties en Eneco zetten in op twee windturbines Landtong

Redactie 24-06-2021
De leden van Energie Cooperatie Rozenburg en Energie Collectief Waterweg.
Foto: PR

Energie Coöperatie Rozenburg (ECR) en Energie Collectief Waterweg (ECW) uit Maasluis hebben op 17 juni een samenwerkingsovereenkomst getekend met Eneco om gezamenlijk duurzame energie op te wekken met twee extra windmolens op het oostelijk deel van de Landtong Rozenburg.

door Chrit Wilshaus

De drie partijen onderzoeken momenteel of het mogelijk is in te schrijven op de tender (procedure, red.) van het Rijksvastgoedbedrijf voor deze turbines. Die waren volgens Huib Blokland, voorzitter ECW, ook de reden om contact te leggen met ECR. "Wij hebben daar al veel langer contact over met Eneco en zij zijn later aangeschoven." Inmiddels hebben de energiecoöperaties met de energieleverancier een conceptovereenkomst gesloten. Volgens Blokland ziet het er gunstig uit om de twee windturbines te verwerven. "Dat heeft alles te maken met aan kunnen sluiten op het net. Daarvoor is walstroom nodig en Eneco heeft daar al een voorziening voor." Een andere inschrijver zou minder kans maken omdat die zelf voor walstroom zal moeten zorgen om de molens op het net te kunnen aansluiten. "Dat gaat om een bedrag van circa anderhalf miljoen euro en dat zullen zij niet willen ophoesten. De samenwerking tussen onze energiecoöperaties en onze gezamenlijke visie op duurzame energie vormt een goede basis voor dit proces. Zowel ECR als ECW weten welke lokale belangen er zijn en welke ideeën er leven. En Eneco brengt de jarenlange ervaring en expertise op het gebied van windenergie mee. Als deze partijen zich voor de tender inschrijven met goed resultaat komt één molen in eigendom van Eneco en één molen in eigendom van de coöperaties.

Repoweringsproject

Blokland vervolgt: "Het gaat om een kleinschalig project. De twee windmolens stonden zoals bekend al langer op de rol. In 2018 was er nog sprake van vijf. Dat is ondertussen teruggebracht naar twee. In Rotterdam is een raadsbesluit genomen dat het oorspronkelijke vijftal naar twee zou moeten worden teruggebracht. Dat is vooral ingegeven om het natuurlijke gebied daar in stand te kunnen houden. De twee nieuwe molens zouden aan moeten sluiten op de drie die nu nog staan. Op de landtong wordt momenteel door Eneco een repoweringsproject uitgevoerd. Daarbij gaat het om negen nieuwe windturbines. Die maken plaats voor de inmiddels afgebroken molens in dat gebied. Dan blijven er dus nog drie staan en daar komen, als het goed gaat, die twee molens bij. De gemeente Rotterdam heeft aangegeven dat burgers voor 50 procent moeten participeren in dit soort projecten. En wij gaan die 50 procent invullen samen met het energiecollectief uit Rozenburg."

Eigen windmolen

Als het project slaagt worden inwoners van het gebied rond de Waterweg in staat gesteld via de energiecollectieven mede-eigenaar te worden van de turbine en kunnen zij daardoor daadwerkelijk participeren in groene energie, aldus Blokland. "We bezitten dan namelijk een eigen windmolen in ons eigen gebied. Met elkaar kunnen we dan ons steentje bijdragen aan een duurzame samenleving." Verder wijst Blokland er op dat deelname ook nog iets oplevert, in tegenstelling tot geld tegen nul procent rente parkeren bij de bank. Daarover gaat overigens nog gecommuniceerd worden.

Jammer

Als het gaat om projecten in Maassluis heeft het collectief totnogtoe volgens Blokland nog steeds niet kunnen scoren. Hij doelt hiermee op een zonnedakproject. "Dat heeft te maken met de onmogelijkheid van de gemeente Maassluis om ons een zonnedak te kunnen aanbieden. Dat is jammer. Maar de mogelijkheden zijn in Maassluis minimaal. Wat de gemeente wel doet, is zonnedaken leggen op een aantal schoolgebouwen die van de gemeente zijn en op het dak van het zwembad en van een sporthal. Maar wij als energiecollectief zouden graag willen dat daar ook de bevolking van profiteert en dat Maassluizers daarop kunnen inschrijven. De gemeente Maassluis gebruikt de daken nu echter om in de eigen behoeften te gaan voorzien. Als inwoners van Maassluis dus zouden willen investeren in groen kunnen ze dat in ieder geval via de gemeente niet doen."

Algemene ledenvergadering

In hoeverre zou samenwerking met het collectief uit Rozenburg als het gaat om zonnedaken ook voor Maassluizers nog iets op kunnen leveren? Blokland: "In Rotterdam zijn er momenteel tien energiecollectieven actief. Die hebben de handen ineengeslagen. Omdat Rozenburg natuurlijk ook gemeente Rotterdam is, heeft dat collectief zich daar ook bij aangesloten. Die club heet Energie voor Rotterdam en wij hebben ook gevraagd of wij met hen in overleg zouden kunnen om ook ondersteuning bij dat project op de Landtong te krijgen. Het wordt eigenlijk een breed gedragen project." Op 30 juni houdt de ECW haar algemene ledenvergadering en worden de leden geïnformeerd over de ontwikkelingen op de Landtong. Ook wethouder Sjef Evers is of wordt voor deze bijeenkomst uitgenodigd. Daarnaast zijn ook belangstellenden die geen lid zijn van het energiecollectief welkom. "Alleen hebben die geen stemrecht", aldus Blokland.