Ja/Ja-sticker waarschijnlijk in oktober ingevoerd

Redactie 10-06-2021
Foto: cw

Om duurzaamheidsdoelen te halen en de hoeveelheid papier te verminderen wil het college van Maassluis de Ja/Ja-sticker gaan invoeren.

'Het college zal de raad apart voorstellen de regels voor de Ja/Ja-brievenbussticker vast te leggen in de Afvalstoffenverordening zodat het systeem per 1 oktober 2021 in werking kan treden', zo is te lezen in het Raadsinformatie Besluit. De invoering van deze nieuwe brievenbussticker houdt in dat ongeadresseerd reclamedrukwerk slechts mag worden bezorgd bij huisadressen waar een Ja/Ja-sticker is aangebracht. Huis-aan-huisbladen vallen buiten deze regeling, dat betekent dat deze krant ook na 1 oktober nog op de huidige manier bezorgd zal worden.

De gemeente zegt de inwoners van Maassluis en andere belanghebbenden via de gebruikelijke communicatiekanalen en De Schakel tijdig te informeren over de invoering van dit nieuwe systeem en de gevolgen die dat voor hen heeft.

GroenLinks en D66 lieten dinsdagavond in het Actualiteitenhalfuur weten negatief verrast te zijn over het uitstel van het invoeren van de Ja-Ja sticker per 1 oktober en niet, zoals het plan was, per 1 juli. Beide partijen waren van mening dat een ander al eerder geregeld had kunnen worden. Jesse de Jong (D66) zei het bovendien jammer te vinden dat de voornaamste verspreider van reclamedrukwerk niet wil meewerken aan invoering van dit vrijwillige systeem. Dit is volgens wethouder Fred Voskamp (CDA) ook de reden waarom invoering wordt uitgesteld omdat de gemeente het eerst juridisch in de Afvalstoffenverordening wil regelen omdat anders bij overtreding niet gehandhaafd kan worden. De portefeuillehouder gaf verder aan dat de verordening binnenkort door het college zal worden vastgesteld maar daarna nog zes weken ter inzage moet worden gelegd. Dat is volgens hem de belangrijkste reden dat invoering waarschijnlijk pas vanaf 1 oktober dit jaar mogelijk is.