Extra bezuinigingen komende jaren overbodig

Redactie 03-06-2021
Foto: Stockfoto

De gemeente Maassluis hoeft de komende jaren niet extra te bezuinigen maar de al voorgenomen bezuinigingen worden ook niet geschrapt nog aangescherpt. Verder wordt de onroerendezaakbelasting niet verhoogd. Dat vertelde wethouder Financiën Sjef Evers (VVD) vandaag een week geleden bij de presentatie van de Kadernota 2022 – 2025.

door Chrit Wilshaus

De financiële situatie van Maassluis is, zeker in vergelijking met veel andere gemeenten, bevredigend en meer te noemen. De jaren 2024 tot en met 2026 sluiten zelfs af met een kleine plus. Respectievelijk gaat het om 132.000, 90.000 en 22.000 euro. Om de begroting over deze jaren echt goed sluitend te krijgen, was volgens de gemeentelijke schatkistbewaarder wel de nodige creativiteit nodig. De laatste twee jaren van een begrotingsperiode moeten trouwens sluitend zijn, zo heeft de Provincie bedacht. Volgens Evers is het gelukt om ook de komende jaren te blijven investeren in de stad en om inwoners en ondernemers zo min mogelijk financieel te raken. "Ik vind het erg opmerkelijk dat we zoveel mogelijk hebben kunnen doen zonder besparingen en ook nog op een plus uitkomen. Daar ben ik trots op."

Jeugdhulp

De portefeuillehouder wijst er verder op dat plannen die in het verleden zijn gemaakt, kunnen worden gecontinueerd. Dat neemt niet weg dat op er nog grote tekorten zijn bij het sociaal domein en dan vooral bij de jeugdhulp. Wethouder Evers: "Dat heeft de nodige gemeenten aan de bedelstaf gebracht." Het demissionaire kabinet heeft 650 miljoen beschikbaar gesteld om de tekorten bij de jeugdzorg in heel Nederland te verzachten. Bij het vaststellen van dat bedrag heeft de regering Rutte er wel al rekening mee gehouden dat gemeenten als gevolg van de coronapandemie, omdat zaken niet doorgingen, minder hoefden uit te geven, benadrukt de wethouder. "De keerzijde daarvan is wel dat alle tekorten voor wat betreft het sociaal domein uit de algemene reserve moeten komen." Burgemeester Jan van Zanen van Den Haag en tevens voorzitter van de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) pleitte onlangs in het programma Buitenhof er nog voor dat de regering met meer geld over de brug moet komen om naar de gemeenten overgehevelde taken uit te kunnen voeren omdat anders op voorzieningen zoals zwembaden en bibliotheken bezuinigd moet worden met alle gevolgen van dien.

Gemeentelijk spaarvarken

De algemene reserve van Maassluis bedraagt ruim 27 miljoen euro. Daar is bijna negen miljoen weerstandsvermogen. Dat is het bedrag wat, gezien de risico's, minimaal in kas moet blijven. Maar volgens wethouder Evers hoeft de rest van de algemene reserve niet koste wat kost in stand gehouden te worden en is het vetmesten van het gemeentelijk spaarvarken wat hem betreft geen doel op zich. Dat roept wel de vraag op of de al ingeboekte bezuinigingen dan wel nodig zijn? Volgens de portefeuillehouder Financiën in het college ligt dat genuanceerder. "Je kunt niet structureel interen op je vermogen. Wat wel mogelijk zou zijn, is om bijvoorbeeld de ozb te verlagen. Wat we, voor de goede orde, niet gaan doen. Ozb is trouwens de enige manier voor een gemeente om belasting te heffen en inkomsten te genereren." Evers maakt zich wel zorgen om de afvalstoffenheffing. De hoogte daarvan wordt mede bepaald door de hoeveelheid restafval per inwoner. De komende jaren dat flink minder worden. Of de genoemde cijfers realistisch en dus haalbaar zijn, is wel de vraag.