Beschikbare parkeerplaatsen bepalen hoogte Vlootschouwer

Redactie 21-05-2021
Foto: Presentatie Gemeente MaassluisEen impressie van de Vlootschouwer.

De Vlootschouwer, die op de oude locatie van het Albedacollege gebouwd gaat worden, krijgt maximaal elf bouwlagen (tien verdiepingen) en wordt daarmee 36 meter hoog. Dat zijn twee extra bouwlagen dan waar oorspronkelijk vanuit werd gegaan.

door Chrit Wilshaus

Raoul Kleijwegt (GroenLinks) vroeg zich af waarom het gebouw niet nog meer bouwlagen kan krijgen, aangezien de woningnood op dit moment volgens hem "vet heftig" is. Maar volgens Mark Witberg (Maasdelta) zouden er dan onvoldoende parkeerplekken voor de bewoners in de omgeving kunnen worden gerealiseerd. Gebruikmaken van het parkeerterrein van de naastgelegen rooms-katholieke kerk zou vooral 's avonds, als mensen thuis zijn, geen optie zijn. Een en ander kwam vorige week dinsdagavond aan de orde bij een thema-avond over bestemmingsplan de Vlootschouwer. Witberg zei in reactie op een vraag van Jorrit Keijzer (PvdA) te verwachten dat de bouw de doorstroming elders in Maassluis zeker zal bevorderen, "net zoals dat bij de Nieuwe Vliet is gebeurd."

Geen centraal alarmsysteem

Marcel 't Hart (CDA) vond het stedenbouwkundig ontwerp niet aansluiten bij de bebouwing in de omgeving. Maar volgens Witberg gaat het daarbij vooral om massa en oordeelt de architect dat het vanwege de aardachtige kleuren van de gevel een rustig beeld oplevert en daardoor juist goed in de omgeving past. Ook zou de welstandcommissie al positief op het plan hebben gereageerd. In het gebouw komt geen centraal alarmsysteem omdat het om zelfstandige woningen gaat. Jan van der Maarel (VSP) informeerde hiernaar en pleitte hiervoor. Verder wordt het gebouw overal rolstoeltoegankelijk gemaakt maar moeten scootmobielen beneden in de berging geparkeerd worden omdat regelgeving verbiedt dat ze boven bij de woningen worden gestald om zo te voorkomen dat vluchtroutes bij brand geblokkeerd worden.

Ouderenhuisvesting

In de plint van het gebouw komt de buitenpoli van het Franciscus Vlietland. Voor deze huidige locatie worden nu plannen ontwikkeld die ook met zorg te maken hebben. Met de realisatie van de 70 sociale huurappartementen wordt volgens wethouder Sjoerd Kuiper tegemoetgekomen aan de toenemende vraag naar ouderenhuisvesting.

Eerste paal

De commissie stemde afgelopen dinsdagavond unaniem in met het bestemmingsplan. De eerste paal kan waarschijnlijk na de zomervakantie geslagen worden. Wethouder Kuiper gaf aan het eens te zijn met geluiden uit de commissie dat op jaarbasis meer dan 25 procent van de sociale huurwoningen aan Maassluizers zouden moeten worden toegewezen. "Maar daarbij zijn we wel afhankelijk van wetswijzigingen." Met de opmerking: "Wat mij betreft, beginnen en bouwen", vatte Dick Snoeck (VVD) kort en krachtig de mening van de commissie samen.

Oplevering van De Vlootschouwer staat gepland voor voorjaar 2023.