Maassluis doet mee met SchuldenlabKuiper: 'Trek op tijd aan de bel en steek je kop niet in het zand!'

Redactie 22-04-2021
Foto: CWWethouder Sjoerd Kuiper, hier bij Stroomopwaarts in Maassluis, benadrukt het belang om bij schulden snel actie te ondernemen en niet te wachten tot de problemen groter worden.

Samen met Vlaardingen en Schiedam gaat Maassluis in Stroomopwaarts-verband meedoen met het Schuldenlab. Daarbij werken gemeenten met schuldeisers samen, zodat mensen met schulden sneller en beter geholpen kunnen worden.

door Chrit Wilshaus

Wethouder Sjoerd Kuiper (PvdA) van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is een groot voorstander van het Schuldenlab, vertelt hij aan deze krant. "Langdurige schulden leveren inwoners heel veel stress op. Verder heeft onderzoek aangetoond dat mensen met schulden zich minder goed kunnen concentreren en vaker onverstandige beslissingen nemen met alle gevolgen van dien." Volgens Kuiper is het ook voor de samenleving als geheel goed als problemen met schulden zo snel mogelijk onderkend worden. Het liefst nog voordat mensen echt in de problemen komen. Daarbij, weet wethouder Kuiper, gaat het niet alleen om geld maar zeker ook om het welzijn van mensen.

Collectief schuldregelen

"Via Schuldenlab gaan we onder meer aan de slag met het collectief regelen van oplossingen om schuldproblemen op te lossen. Daardoor kunnen we de looptijd van het hele traject fors verkorten. Gemiddeld hebben mensen met betalingsachterstanden te maken met dertien tot veertien verschillende schuldeisers. Schuldenlab werkt als volgt. Alle schulden worden bij elkaar opgeteld en de schuldeisers krijgen een percentage daarvan. In plaats van allerlei verschillende schuldeisers komt er vervolgens één schuldeiser, met een laag rentetarief, de Gemeentelijke Kredietbank. Naast dat dit voor rust zorgt en het totale bedrag plus rente overzichtelijk wordt, voorkomt het vooral (nieuwe) deurwaarders op de stoep. De schuldeisers die met de regeling akkoord gaan, stemmen tevens in met een bepaald percentage van dat bedrag. Het voordeel voor hen is dat ze in één keer klaar zijn en niet achter schuldenaren aan hoeven te blijven gaan, wat dus menskracht scheelt. Voor gemeenten is het voordeel dat mensen weer sneller stabiel zijn en naar werk kunnen worden begeleid als dat aan de orde is."

Ambitie

Op dit moment gaat het volgens de portefeuillehouder om (vastelasten)partijen als woningbouwcoöperaties, energiebedrijven, zorgverzekeraars maar ook de belastingdienst die samenwerken bij Schuldenlab. Kuiper: "De ambitie is om steeds meer partijen, ook commerciële, erbij te betrekken." Verder wijst hij erop dat per 1 januari dit jaar de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening van kracht is. Daarbij moeten de zogenaamde vastenlastenpartijen een signaal afgeven aan de gemeente wanneer sprake is van ernstige betalingsachterstanden, zodat actie kan worden ondernomen. "Problematische schulden beginnen vaak klein, maar door ze te ontkennen worden ze al snel tot een groot probleem. Dus daarom zeg ik altijd: trek op tijd aan de bel en steek je kop niet in het zand!"