CRM vindt voorwaarden voor steun culturele sector te streng

Redactie 22-04-2021
Foto: Stockfoto

'Te vaag, veel te breed opgezet en een bureaucratisch gedrocht.' De Culturele Raad Maassluis (CRM) schrijft in een kritische brief aan het college zwaar teleurgesteld te zijn over de voorwaarden die B en W heeft opgesteld om voor de Regeling financiƫle tegemoetkoming coronamaatregelen Maassluis in aanmerking te kunnen komen. De CRM adviseert het stadsbestuur het afwegingskader te heroverwegen.

door Chrit Wilshaus

Verder begrijpt de CRM niet waarom ook de MSR (Maassluise Sport- en Recreatieraad) door het stadsbestuur gevraagd is om een advies. CRM-voorzitter Marcel van Raaij schrijft dit advies 'zeer opmerkelijk' te vinden, aangezien de sportsector 'al eerder middelen beschikbaar heeft gekregen.' Van Raaij benadrukt dat het om gelabeld geld gaat dat bedoeld is voor de culturele sector in Maassluis. Daarnaast vindt de CRM de criteria om in aanmerking voor de regeling te komen 'best ver gaan.' Daardoor wordt volgens de CRM vooral voor kleine spelers en organisaties de drempel om een aanvraag in te dienen enorm verhoogd. Van de vier ton waaruit de regeling bestaat, gaat trouwens 214.000 euro naar lokale culturele voorzieningen en is 180.000 euro bestemd voor cultuurmiddelen.

Bureaucratisch gedrocht

De regeling is naar de mening van de CRM 'een bureaucratisch gedrocht' en kan en moet veel eenvoudiger, aldus deze raad. In de herziene afweging verwacht de CRM dat er veel meer ruimte wordt geboden voor echt maatwerk. Zoals het verstrekken van kleine bedragen van bijvoorbeeld 500 of 1000 euro als gift aan maatschappelijke Maassluise culturele organisaties en niet aan de grote spelers. Zoals Theater Koningshof of de bibliotheek. Elders in het land zijn voorbeelden te vinden van hoe hier pro-actiever mee wordt omgegaan, weet Van Raaij te melden.

Niet te doen

Het steekt de CRM ronduit dat aanvragers, hoewel hen het hemd van het culturele lijf wordt gevraagd, van het stadsbestuur slechts ongeveer vier weken de tijd krijgen om een aanvraag in te dienen. Voor culturele organisaties die vaak bestuurd worden door vrijwilligers is dat niet te doen, aldus de CRM. Volgens Van Raaij staat het bovendien in schril contrast met het feit dat de gemeente zichzelf maar liefst vier maanden de tijd gaf om het afwegingskader op te stellen. Dat aanvragers slechts vier weken de tijd krijgen, ademt volgens Van Raaij 'aan alle kanten wantrouwen.' Bovendien, schrijft de CRM-voorzitter, zijn 'veel van de verenigingen en [culturele] instellingen al bij de gemeente bekend.'

Mogelijkheid krijgen

De CRM doet in de brief 'dus een dringend beroep' op het stadsbestuur de regeling te vereenvoudigen, zodat culturele verenigingen, instellingen en zzp'ers 'die zo belangrijk zijn voor de culturele en kunstzinnige infrastructuur in Maassluis' de mogelijkheid krijgen om door te gaan, te vernieuwen en te produceren. Tevens kondigde van Raaij in het schrijven aan B en W aan te zullen adviseren hoe het college kan acteren om de culturele sector uit de crisis te laten komen en een doorstart te kunnen laten maken. Het afwegingskader dient daar volgens de CRM ook een onderdeel van te zijn.