Pleidooi voor alvast verlenen terrasvergunningen

Redactie 15-04-2021
Foto: Stock

De VVD vindt dat de gemeente als signaal en om horecaondernemers een hart onder de riem te steken in deze voor hen moeilijke tijden alvast terrasvergunningen moet afgeven als daarvoor een aanvraag wordt ingediend.

door Chrit Wilshaus

In het Actualiteitenhalfuur afgelopen dinsdagavond zei de voorman van de liberalen in de gemeenteraad Dick Snoeck signalen te hebben ontvangen dat vergunningen niet in behandeling konden worden genomen omdat landelijke beleidsregels dat tot op heden niet toestaan. Snoeck zei dit te begrijpen maar vond dat het toch mogelijk moet zijn om vergunningen af te geven, zodat de terrassen weer geopend kunnen worden zodra dit weer wordt toegestaan en dat ook kan worden voorbereid. Dat dit nu nog niet kan, noemde hij "zuur voor alle getroffen ondernemers." Verder merkte de VVD-fractievoorzitter op zeer tevreden te zijn met de voortvarendheid van het college na de vorige lockdown als het gaat om het extra ruimte geven aan ondernemers door hen snel vergunningen te verlenen waar nodig.

Meerdere fracties ondersteunden het pleidooi van de VVD. Marcel 't Hart (CDA) deed een oproep het breder te trekken en "niet alleen de startblokken voor de horeca gereed te maken zodra zij weer open gaan maar ook voor andere ondernemers, zodat zij straks weer op een goede manier kunnen ondernemen."

Voorbereiden

Volgens burgemeester Edo Haan ontvingen horecaondernemers dinsdagmiddag per mail het bericht dat als zij daar vorig jaar voor in aanmerking kwamen ook dit jaar weer een vergunning kunnen aanvragen. En wethouder Sjef Evers benadrukte dat die vergunningen dan nog wel niet gebruikt kunnen worden maar dat ondernemers wel het een en ander kunnen voorbereiden. Verder zei hij begrepen te hebben dat de vergunningen op korte termijn zullen worden verstrekt.

Te makkelijk

Verder refereerde wethouder Evers aan een brief van Koninklijke Horeca Nederland (KHN) afdeling Maassluis waarin de voorzitter daarvan zich beklaagt over het feit dat er geen (communicatief) vervolg is gegeven door de gemeente aan de bespreking van 4 maart. De portefeuillehouder meldde de raad dat de brief pas op 7 april bij het college op tafel belandde en aflopen dinsdag is beantwoord. Verder was Evers van mening dat de voorzitter van KHN Maassluis ook de telefoon had kunnen pakken. Daarnaast gaf hij aan het bestuur te willen uitnodigen "om de rimpels die er zijn opgetreden [in het contact] glad te strijken." Aad Solleveld (Maassluis Belang) en Iris Vrolijks (PvdA) vonden dat te makkelijk. Die laatste vond dat dit toch lijkt op het afschuiven van de schuld van dat het mis ging richting horecaondernemers.