Verplaatsen overweg in principe mogelijk

Redactie 08-04-2021
Foto: CWOnderzoek toont aan dat verplaatsing van de overweg bij het Havenplein richting metrostation Maassluis-Centrum mogelijk is.

Onderzoek toont aan dat het mogelijk moet zijn de huidige overgang bij het Havenplein te verplaatsen richting metrostation Maassluis-Centrum. Daarbij moet dan wel rekening worden gehouden met door alle partijen aangedragen veiligheidsaspecten op en rondom het metrospoor.

door Chrit Wilshaus

Volgens wethouder Fred Voskamp gaat de voorkeur van de gemeente uit om de overweg "zo dicht mogelijk tegen het station aan" te lokaliseren. "Zodat je vanaf de Laan 1940 – 1945 zo rechtdoor als mogelijk er overheen kunt en dan richting Kade, Hoofd of pont." Uit veiligheidsoogpunt is het advies om de overweg bij het Havenplein alleen geschikt te maken voor kruising door voetgangers en fietsers. De MRDH (Metropoolregio Rotterdam Den Haag) had het liefst gezien dat gekozen wordt voor een nieuwe ongelijkvloerse kruising maar die variant blijkt financieel en wat de ruimtelijke inpassing betreft onhaalbaar, benadrukt Voskamp. De RET heeft volgens hem aangegeven dat zij de overweg liever verder van het station af willen hebben vanwege aankomen en wegrijden.

Gezamenlijk bekijken

"Over het verplaatsen van de metrokruising hebben we met alle betrokken partijen gesprekken gevoerd. Uiteraard met de MRDH en de RET. Die laatste als gebruiker van het spoor maar ook met bijvoorbeeld de gemeente Rotterdam en met de exploitant van de veerboot. In de komende periode gaan we gezamenlijk bekijken hoe we tot goede afspraken kunnen komen en hoe voldaan kan worden aan de (veiligheid)voorwaarden die bijvoorbeeld MRDH en RET stellen. Op basis van die gesprekken kunnen we de overgang ergens gaan intekenen en hebben we ook wat meer inzicht welke kosten daarmee gemoeid zijn. Het uitgangspunt voor ons als college blijft dat we willen investeren in een kwalitatief hoogwaardige en duurzame ontsluiting die optimaal kan worden ingepast in de omgeving en ook de best mogelijke verkeersveiligheid en doorstroming garandeert bij een verdichting op en rond om ontwikkellocatie De Kade."

Havenplein

"Ondertussen bekijken we ook hoe we de verkeerssituatie op het Havenplein, die best complex is, zouden kunnen verbeteren om als een soort alternatief achter de hand te hebben. Mogelijk zou dat kunnen door het plaatsen van verkeerlichten. De resultaten van nader onderzoek naar het verplaatsen van de overweg worden eind dit jaar verwacht. Uiteraard zullen we de resultaten ook nog bespreken met de raad alvorens daarover een beslissing te nemen", stelt wethouder Voskamp.