Straks meer bloemenweides in de stad door minder grasmaaien

Redactie 25-03-2021
Foto: Stockfoto

Mede aangespoord door een motie gaat de gemeente anders grasmaaien en zullen bepaalde gazons worden omgevormd tot bloemenweides.

door Chrit Wilshaus

Dat schrijft wethouder Fred Voskamp in een raadsinformatiebrief (RIB) die hij eerder deze maand aan de gemeenteraad heeft gestuurd. Dat op een andere manier maaien, past volgens hem in het streven van de gemeente naar een duurzamer en gezonder Maassluis. Onder het motto van gazons naar bloemenweiden; van kleuren naar geuren, wil de gemeente onder meer bewerkstelligen dat 'deze oases een letterlijk thuis gaan vormen voor bijvoorbeeld de natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups. Meer in het algemeen dient dit het doel en de wens om de (bio)diversiteit in onze stad te vergroten', schrijft Voskamp.

Kan verdroging tegengaan

De bloemenweides die straks zullen ontstaan zullen meer omvang hebben (bloemen staan 'hoger' dan gras) dan de huidige grasvlaktes in de stad. Bijkomend positief effect hiervan is dat er daardoor meer water vastgehouden kan worden en verdroging zo kan worden tegengaan, waardoor een bijdrage geleverd wordt aan de klimaatopgave. Omdat niet al het gras gemaaid kan worden, bijvoorbeeld vanwege de bereikbaarheid, betekent het dat er minder grasgemaaid zal gaan worden. Volgens de wethouder houdt dit echter niet in dat de kosten nu al naar beneden gaan omdat het huidige contract met de uitvoerende aannemer nog van kracht is. Maar bij een toekomstig contract kunnen de voorgenomen maatregelen volgens hem wel een 'licht kostenbesparend effect hebben.'

Tijd nodig

'Met het oog op veiligheid en volksgezondheid zal de vegetatie naast voet- en fietspaden en bij kruisingen altijd laag gehouden worden. En een grote diversiteit aan planten en dieren dient ook de volksgezondheid; hoe meer variatie hoe kleinere de kans op ziekten en plagen', benadrukt de wethouder. Verder wil de gemeente door duidelijk te communiceren over het veranderende maaibeheer meer begrip creƫren daarvoor. En dat is volgens wethouder Voskamp nodig 'om na een periode van ruim 50 jaar, waarin overal in de stad het gras intensief werd gemaaid op een andere, duurzamere manier, om te gaan met de natuur in de stad.' Daarbij tekent de portefeuillehouder aan dat een bloemweide tijd nodig heeft om zich te ontwikkelen en niet gelijk bloemen zal opleveren. 'Daarom is bestendig beheer en onderhoud door goed opgeleide mensen noodzakelijk.' Een en ander zal ook nog verwoord gaan worden in de Groenvisie en het Groenbeheerplan. Tevens worden de werknemers van het Stadsbedrijf erbij betrokken en waar nodig verder opgeleid. 'Samen met alle partijen werken we zo aan een veilig, gezond, kleur- en bloemrijk Maassluis', besluit de portefeuillehouder zijn brief.