Onderwijsprijs Maassluis 2020-2021 voor vijf toppers

Redactie 11-03-2021
Foto: Peter FarlaMarjolein Verdonk en Mariette Perk, twee winnaars van de Onderwijsprijs Maassluis 2020-2021 kregen hun prijs woensdag 10 maart uit handen van onderwijswethouder Fred Voskamp.

Karolijn van Vliet, Marjolijn Verdonk, Mariëtte Perk, Tiemen van Stigt en Huub Paalvast hebben uit handen van wethouder Fred Voskamp (CDA) de Onderwijsprijs Maassluis 2020-2021 gekregen als blijk van waardering voor hun inzet.

door Chrit Wilshaus

Een feestelijke bijeenkomst met bekendmaking van de winnaars en prijsuitreiking zat er dit jaar vanwege corona niet in. Vandaar dat wethouder Fred Voskamp langs de onderwijskanjers ging om hen de prijs, een beeldje gemaakt door de Maassluise kunstenares Ans van der Wiel, oorkonde en bloemen persoonlijk te overhandigen. Het kunstwerk van Van der Wiel beeldt een zogenoemde koppoter uit, een tekening van een mens, zoals kinderen dat maken. De koppoter staat hierbij symbool voor een start in de ontwikkeling van een mens. "Het is geweldig om te zien hoe verrast de winnaars waren toen ze door hadden waar het om ging. Met deze prijs zetten we ze in het zonnetje en geven we als gemeente, samen met de inwoners van Maassluis, blijk van onze waardering voor hun bijzondere inzet voor de educatie en opvang van de kinderen in onze stad", aldus wethouder Voskamp.

Zeer geliefd

Karolijn van Vliet (CBS De Groene Hoek) wordt door de jury geprezen omdat ze klassen samenbrengt en de verbinding met ouders legt in deze lastige tijd maar ook weet hoe kinderen het beste leren. Voor de een is dat uit een boek, voor een ander door ervaren. Marjolein Verdonk (Kinderopvang IKC Het Startpunt) weet volgens de jury kinderen 'het gevoel te geven zich thuis en echt veilig te voelen op school en toonde zich een echte verbinder door in coronatijd met filmpjes het contact tussen thuis en school te onderhouden'. Van Mariëtte Peek (voorheen IKC Het Startpunt) waardeert de jury het dat ze, hoewel ze al met pensioen is, zich nog steeds inzet. Dat doet ze door één leerling langs digitale weg te begeleiden. Volgens de jury is ze een leerkracht met een gouden hart en zeer geliefd bij kinderen. Tiemen van Stigt (Lentiz-Revius mavo), oprichter van de mavo, zet zich volgens de jury voor de volle 100 procent in en is 'een echte sterspeler met veel aandacht voor het individu, ook blinkt hij uit in het scheppen van een fijne sfeer op school.' Huub Paalvast (voorheen basisschooldirecteur) is volgens de jury een verbinder en wordt geprezen voor zijn initiatief om als gepensioneerde meester vanaf 2016 jaarlijks een Kindermonumentendag in Maassluis te organiseren. De jury prijst hem daarom vanwege zijn maatschappelijke inzet.

Jaarlijkse prijs

Sinds december vorige jaar konden leerkrachten genomineerd worden voor de Onderwijsprijs. Uit vijftig nominaties koos de jury met juryvoorzitter burgemeester Edo Haan vijf personen die in het onderwijs werken of werkten, jongerenwerkers en medewerkers van het Centrum voor Jeugd en Gezin. De Onderwijsprijs Maassluis werd in 2017 geïntroduceerd en werd nu voor de tweede keer uitgeloofd. Voortaan wil de gemeente de prijs ieder schooljaar uitreiken.Fotoalbum