Vrijwilligers spelen belangrijke rol bij verkiezingen

Redactie 12-03-2021
Foto: CWOok deze verkiezingen is Lourens Kampherbeek als vrijwilliger actief.

In het dagelijks leven is Lourens Kampherbeek werkzaam bij de afdeling Financiën van de gemeente Maassluis. In de 28 jaar dat hij daar werkt, en daarvoor bij een andere gemeente, is hij als stembureauvrijwilliger actief geweest. En bij de komende parlementsverkiezingen is hij voorzitter van een stembureau in Maassluis.

door Chrit Wilshaus

Die verkiezingen worden vanwege corona uitgesmeerd over drie dagen, te beginnen bij maandag 15 maart. In Nederland worden om de vier jaar verkiezingen gehouden voor een nieuwe Tweede Kamer. Tenminste als het kabinet de rit uitzit. Daarnaast zijn er gemeenteraadsverkiezingen, verkiezingen voor de provincie en indirect voor de Eerste Kamer en niet te vergeten Europese verkiezingen. Als we aannemen dat er gemiddeld om de twee jaar verkiezingen worden gehouden, heeft Kampherbeek er al heel wat als vrijwilliger meegemaakt! "Ach, het is maar één dag iedere keer", relativeert hij, "en je moet het niet groter maar zeker ook niet kleiner maken dan het is."

Stembureauvoorzitter

"Toen ik er pas mee begon, waren het lange dagen die om zeven uur 's ochtends begonnen op het stembureau. Bij de gemeente Maassluis is het nu zo dat we twee ploegen hebben: de eerste van 07.00 tot 14.00 uur en de tweede ploeg van 14.00 uur totdat het is afgelopen. Dat wil zeggen totdat de voorzitter van het stembureau het proces-verbaal heeft opgemaakt, waarin staat hoeveel stemmen er zijn uitgebracht en hoe de dag is verlopen." Iedere vrijwilliger op een stembureau heeft een andere taak. Gedurende de dag wisselen vrijwilligers regelmatig van rol. Wel is er steeds slechts één stembureauvoorzitter. "Een paar jaar geleden kwamen ze voorzitters tekort en vroegen ze of ik voorzitter wilde zijn." Volgende week kan er vanwege corona op drie dagen gestemd worden. "Maar de stemmen worden pas op woensdag geteld als de stembureaus gesloten zijn."

Volmacht

Mensen die per volmacht voor iemand anders stemmen vergeten nog wel eens de benodigde papieren, zoals een kopie van het identiteitsbewijs van de betreffende persoon voor wie ze stemmen, bij zich te hebben, weet Kampherbeek. "Als je mensen daar op wijst, reageren ze daar niet altijd even vriendelijk op. Maar het komt ook voor dat ik aardige reacties krijg van mensen. Of dat mensen mij herkennen, want ik doe het dus al een tijdje", lacht Kampherbeek. "Het komt trouwens zelden voor dat je niks te doen hebt. Dat geeft niet want ik vind het leuk om te doen en de sfeer is altijd goed op het stembureau. Voor ons zijn vrije verkiezingen en het respecteren van de uitslag vanzelfsprekend maar nog steeds is dat niet overal op de wereld het geval!"