Roeken kunnen bouw sportzaal Sportlaan nog steeds dwarsbomen

Redactie 18-02-2021
Foto: Screenshot YouTubeEen impressie vanaf de Sportlaan van hoe de nog te bouwen sportzaal er uit zou komen te zien.

Hoewel de roeken zich dat volgens ornithologen zelf niet bewust zijn, kunnen ze nog steeds roet in het eten gooien als het gaat om de voorgenomen bouw van een sportzaal aan de Sportlaan.

door Chrit Wilshaus

De vogels vormen wel degelijk een risico bij dit bouwproject geeft ook Michael Sloot toe. Hij is projectleider en planeconoom bij de gemeente Maassluis en sinds april vorig jaar betrokken bij het project sportzaal Sportlaan. Volgens Sloot is het advies om de populieren die er staan in een periode van vijf jaar te verwijderen en de roekenpopulatie te verplaatsen, vertelde hij onlangs op een via Teams gehouden thema-avond. Juli dit jaar verschijnt er een flora- en faunarapport en tot die tijd moet er sowieso gewacht worden met het kappen van de bomen. Dat kan trouwens pas als de provincie Zuid-Holland daarvoor een vergunning heeft afgegeven. Het omhakken van de bomen, die de roeken als kraamkamer gebruiken, mag overigens ook dan pas na het broedseizoen gebeuren. Volgens Sloot is vorig jaar onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van vleermuizen in de bomen. "Die werden niet aangetroffen." Volgens hem zou de provincie nog niks hebben toegezegd. "De kans is aanwezig dat ontheffing gegeven wordt", antwoordde Sloot op een vraag van Bert de Reuver (D66-steunraadslid) hierover. John Dolstra wilde weten of de gemeente niet veel eerder had moeten kijken naar de mogelijkheid de roeken te laten migreren? Sloot reageerde hierop met te zeggen dat de gemeente volop bezig is een plan uit te werken.

Nieuwe eisen

De bedoeling is dus een sportzaal en geen -hal te realiseren. Het enige verschil daartussen blijkt de sportvloeroppervlakte te zijn. Maar wat nu als de KNBB (Koninklijke Nederlandse Basketball Bond) in de toekomst nieuwe eisen stelt aan de afmetingen van de sportvloer, wilde Raoul Kleijwegt (GroenLinks) weten. Volgens Remko de Roo (gemeente Maassluis) kan de gemeente niet anticiperen op mogelijke toekomstige eisen van sportbonden. "Maar in dat geval zal dispensatie worden verleend; zo gaat dat altijd."

Meedenkgroep

Maassluis Belang en ChristenUnie stemden destijds tegen het sportzaalbouwplan op deze locatie. Maar als het toch doorgaat, vindt John Dolstra (CU) dat er veel aandacht moet zijn voor participatie door omwonenden. Jan van der Maarel (VSP) vond in dit verband dat bekend moet zijn wie er in de Meedenkgroep zitten omdat omwonenden daar volgens hem recht op hebben. Volgens architect Theo Kupers is bewust niet gekozen voor het gebruik van bakstenen bij het ontwerp omdat dit vele malen duurder zou uitvallen. Het gekozen materiaal is bovendien minstens vijftien jaar onderhoudsvrij, en past beter bij de omgeving, wist Kupers te melden op een vraag hierover door Marcel 't Hart (CDA).