Aanzet gaat taalachterstand met iPad te lijf

Redactie 12-02-2021
Foto: PREen belangrijk onderdeel van Samen Digi-TAAL zijn de digitale prentenboeken en de pedagogisch verantwoorde spellen van Bereslim.

Met financiële steun van het Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. kan Samen Digi-TAAL in 2021 worden aangeboden vanuit tien scholen aan maar liefst driehonderd gezinnen in de regio Schiedam, Vlaardingen en Maassluis.

Samen Digi-TAAL is een nieuw programma voor taalondersteuning en digitale vaardigheden dat Stichting Aanzet in 2020 introduceerde bij twee Vlaardingse scholen. Ouders van kleuters in groep 1 en 2 krijgen een iPad in bruikleen. Hiermee kunnen zij thuis samen met hun kind oefenen met taal door leerzame apps en digitale prentenboeken. "Wij stimuleren ouders en kinderen om samen te werken aan hun taal- en digitale vaardigheden. Juist ook in tijden van corona en online onderwijs is het voor ouders erg belangrijk om thuis samen met hun kind op de iPad oefeningen te doen met educatieve programma's en apps", vertelt Barbara Berkelaar, directeur van Aanzet.

Niet alle kinderen en ouders spreken goed Nederlands. Aanzet helpt gezinnen met taalproblemen om samen achterstanden te voorkomen of in te lopen. Samen Digi-TAAL wordt in 2021 vanuit tien scholen van schoolbesturen in de regio aan ruim 300 gezinnen aangeboden. De school geeft aan welke gezinnen voor Samen Digi-TAAL in aanmerking komen.

Bij aanvang van het programma krijgen ouders een instructie over de iPad en de educatieve apps. Daarnaast is er ook ondersteuning tijdens de verplichte bijeenkomsten en begeleiding op maat. Ouders leren hier wat ze thuis kunnen doen om hun kind taalvaardiger te maken met behulp van de iPad.

Een belangrijk onderdeel van Samen Digi-TAAL zijn de digitale prentenboeken en de pedagogisch verantwoorde spellen van Bereslim. Dankzij het kijken van Bereslim boeken leren kinderen 5 à 6 nieuwe woorden per half uur in tegenstelling tot 2 à 3 nieuwe woorden per dag op basis van voorlezen alleen. "Alle kinderen verdienen gelijke kansen. Taal is de sleutel tot groei", licht Barbara Berkelaar toe. "Wie goed Nederlands kan lezen en schrijven, kan beter meekomen op school, op de arbeidsmarkt en in

sociale contacten. Oftewel: taal is de basis voor zelfvertrouwen en toekomstperspectief. Dat begint thuis. Voor ouders met een lager opleidingsniveau en minder taalvaardigheid is het lastiger om hun kind te ondersteunen in de (taal)ontwikkeling en bij het onderwijs. Met Samen Digi-TAAL zetten we samen met de school en met ouders in op het verkleinen van deze verschillen en het vergroten van de onderwijskansen van álle kinderen."