Stappenplan in de maak voor aardgasvrij Maassluis

Redactie 21-01-2021
\u2018Isoleren loont altijd\u2019
Foto: Annette Jansen

In 2021 werkt de gemeente Maassluis aan een zogenoemde Transitievisie Warmte. In dit plan worden kansrijke alternatieven voor aardgas in beeld gebracht en wordt gekeken wanneer welke buurten de overstap kunnen maken.

Om inwoners, bedrijven en organisaties goed te informeren en vanaf het begin mee te nemen in de overstap worden in februari twee online bijeenkomsten georganiseerd: dinsdagmiddag 16 februari voor bedrijven en organisaties en donderdagavond 18 februari voor inwoners. Daar – en vooraf al via een enquête - kunnen de deelnemers vragen stellen, ideeën delen of hun mening of zorgen uiten. Meer informatie is te vinden op de website www.maassluis.nl/aardgasvrij.

Haalbaar en betaalbaar

Nederland wil in 2050 aardgasvrij zijn. Maassluis heeft de ambitie om in 2040 CO2-neutraal te zijn. Dit betekent dat er overgestapt moet worden op andere, schonere alternatieven voor het verwarmen van gebouwen én voor koken en warm water. Niet gelijk vandaag of morgen, maar wel in de komende jaren tot aan 2040. Voor wethouder Sjef Evers (o.a. duurzaamheid) is het heel belangrijk dat de overstap op alternatieven voor aardgas voor iedereen betaalbaar is. "Natuurlijk maken mensen zich zorgen over de kosten voor deze overstap, maar dat moeten we op een creatieve manier oplossen. Het is een voorwaarde dat iedereen mee kan doen."

Transitievisie Warmte

In Maassluis verwarmen veel mensen hun huis met aardgas. Ook bedrijven maken nog vaak gebruik van deze energiebron. Dit gaat veranderen. Voor deze zogenoemde 'warmtetransitie' wordt er gezocht naar nieuwe manieren om huizen te verwarmen, te koken en warm te douchen. Ook in Maassluis wordt hier een plan voor gemaakt: de Transitievisie Warmte. Omdat iedere buurt anders is, gaat de gemeente voor iedere buurt op zoek naar de beste oplossing. Per buurt wordt gekeken wat een logisch moment is om over te stappen naar aardgasvrije warmteoplossingen. In het plan van de gemeente staat wat de alternatieven voor aardgas zijn, wanneer en hoe buurten van het aardgas afgaan. Elke gemeente moet dit plan eind 2021 klaar hebben.

Nu al energie besparen

"Ook op dit moment kun je al heel veel doen om een woning te verduurzamen. Het isoleren van een woning of bedrijfspand is altijd een goede investering. En doet u het niet voor het milieu? Doe het dan voor uw portemonnee of het comfort in uw woning. Het is fijner wonen als u het in de winter warm en in de zomer koel hebt", aldus Wethouder Sjoerd Kuiper (o.a. wonen).