Commissie laakt gebrek aan communicatie door wethouder

Redactie 22-01-2021
Foto: CW (archief)Wethouder Sjef Evers.

Wethouder Sjef Evers (Sport) had de keuzes die hij met betrekking tot de binnensportaccommodaties nam eerst aan de raad moeten voorleggen en niet via een raadsinformatiebrief (RIB) moeten communiceren.

door Chrit Wilshaus

Ook was het beter geweest als hij die keuzes via een consultatiebrief bekend had gemaakt. Klarie Oosterman (ChristenUnie) was, net als haar collega-commissieleden, deze week in de commissie uiterst kritisch over de wijze waarop de portefeuillehouder bij dit dossier heeft gecommuniceerd. De voortgangsrapportages over de binnensportaccommodaties waren volgens Oosterman bovendien "niet van hoge kwaliteit." Verder drong ze aan op "een nieuw plan wat echt perspectieven biedt voor de toekomst." Jan van der Maarel (VSP-steunraadslid) noemde het een "kwalijke zaak dat de communicatie in gebreke is gebleven." Marcel 't Hart (CDA) moest van het hart dat uit de RIB geen compassie met de sporters sprak. Jorrit Keijzer (PvdA) merkte fijntjes op dat als het om communicatie gaat wethouders al meerdere keren beterschap hebben beloofd. Sandra Vreugdenhil (VVD) was van mening dat de RIB in plaats van voor duidelijkheid juist voor nog meer verwarring heeft gezorgd. Jesse de Jong (D66) was samen met de PvdA van mening dat het achterstallig onderhoud aan de Parkietzaal en de sportzaal aan de Haydnlaan moet worden opgepakt, aangezien deze sportzalen de komende tien jaar nog wel gebruikt zullen worden.

Prioriteit

Namens Gymnastiek Vereniging Maassluis (GVM) voerde Chris van 't Hoff het woord. Hij zei onder andere teleurgesteld te zijn over de in de RIB gemaakte keuzes. Ook vroeg hij waarom GVM niet geïnformeerd was over de wijziging van de plannen om prioriteit te geven aan de Olympiahal en niet aan de gymzaal. Dat het college de voorkeur geeft aan laatstgenoemde sporthal is ook zeer tegen de wens van de MSR (Maassluise Sport- en Recreatieraad), aldus voorzitter Huib Blokland, die verder vond dat de gemeente voor sport geld vrij moet maken. De beslissing om voorrang te geven aan de Olympiahal moet volgens hem worden heroverwogen. Over de manier van communiceren door wethouder Evers was Blokland net als GVM en de commissie niet te spreken.

Communicatie

Wat de communicatie betreft, bekende wethouder Evers: "Uiteraard past niets anders dan excuses aan te bieden voor de slechte communicatie." Verder beloofde hij beterschap op dit gebied. Verder sprak hij van "een redelijk complex geheel." Daarnaast noemde hij het "onbegrijpelijk dat er zoveel achterstallig onderhoud is bij de gymzalen." Iets waar hij bij zijn aantreden als wethouder mee geconfronteerd werd. Daarmee uitte hij ook kritiek op onder andere zijn voorganger Gerard van der Wees, die jarenlang niets aan het onderhoud had gedaan.