In toekomst wellicht combinatie van voor- en na-scheiding

Redactie 22-01-2021
Foto: Annette Jansen (archief)

Wethouder Fred Voskamp houdt vast aan afvalscheiding vooraf. Momenteel loopt in de Zwaluwstraat een proef met omgekeerd inzamelen. Het doel daarvan is het restafval tot een minimum te reduceren.

door Chrit Wilshaus

Bij de via Teams dinsdagavond gehouden commissievergadering pleitten zowel Aad Solleveld (Maassluis Belang) als Ton Luijendijk (VSP) ervoor om een combinatie van voor- en na-scheiding te overwegen. Jesse de Jong (D66) was van mening dat de gemeente al veel eerder met omgekeerd inzamelen had moeten beginnen. Loek Molmans (Forum voor Maassluis) noemde 250 meter naar een ondergrondse vuilcontainer moeten lopen met een vuilniszak, voor senioren bezwaarlijk. Verder vindt hij het aanmatigend klinken dat burgers op afvalgebied moeten worden opgevoed. Iris Vrolijks (PvdA) raadde het college aan in maart snel van start te gaan met omgekeerd inzamelen. En Martin Boekesteijn (CDA) drong erop aan de boodschap dat grondstoffen in afval waarde hebben goed voor het voetlicht te brengen. Van Johan Verhoeven (VVD) moet de focus liggen op het terugdringen van restafval. "Wij geloven dat dit het beste kan door voor-scheiding."

Positief effect

Wethouder Voskamp zei niet uit te sluiten dat de gemeente Maassluis in de toekomst wellicht ook van na-scheiding gebruik zal gaan maken. Want de plannen zijn volgens hem "niet in beton gegoten." De portefeuillehouder wees er overigens op dat geen partij zich heeft aangemeld voor na-scheiding. De keuze om bij de proef in de Zwaluwstraat met een pasjessysteem te werken, pakt volgens Voskamp positief uit omdat dan nagegaan kan worden wie welk afval waar brengt. Ook heeft het een positief effect op het verminderen van restafval en constateert hij een toenemende bereidheid in de pilotstraat om afval vooraf te scheiden. Ook bij de hoogbouw in deze straat. Wel komt er volgens hem nog veel glas en papier in het restafval terecht. Als het om afvalverwerking gaat, gebeurt er volgens wethouder Voskamp op de achtergrond al heel veel maar heeft dat nog niet tot het gewenste effect geleid. Bijkomend effect dat spullen alleen op afspraak naar de Milieustraat gebracht kunnen worden, is volgens Voskamp dat bekend is wie wat brengt. Verder wees de wethouder erop dat het Rijk het tarief dat gemeentes moeten betalen voor de verwerking van restafval iedere keer verhoogd. "Daarom moeten we inzetten op minder restafval en beter scheiden." Collega-wethouder Sjef Evers zei dat de gemeente paal en perk heeft gesteld aan het aannemen van spullen van kringloopwinkels. Het ging daarbij volgens hem ook om spullen van kringloopwinkels buiten Maassluis.