Definitieve versie huisvestingsplan basisonderwijs laat op zich wachten

Redactie 09-01-2021
Foto: Stock

Hoeveel klaslokalen er de komende jaren nodig zijn en wat dat kost, daarover gaat - kort samengevat - het Meerjaren Onderwijs Huisvestingsplan (MOHP) voor het basisonderwijs. De Maassluise schoolbesturen zetten er medio juli vorig jaar hun handtekening onder. Maar het plan, dat wordt getoetst aan het beschikbare geld en de fysieke mogelijkheden in de stad, is er nog steeds niet.

Halverwege vorige maand schreef onderwijswethouder Fred Voskamp in een raadsinformatiebrief (RIB) dat hij het plan eigenlijk rond die tijd had willen aanbieden maar dat bepaalde ontwikkelingen voor een vertraging hadden gezorgd. Als een van de oorzaken noemt hij in de brief de prognose dat het aantal leerlingen kan wijzigen in verband met veranderende woningbouwprognoses. Met andere woorden: meer huizen kan ook meer leerlingen betekenen. Hoewel het huisvestingsplan er wel enigszins rekening mee houdt is er daarentegen géén rekening gehouden met de versnelling van het woningbouwprogramma, aldus de portefeuillehouder. En verder willen de schoolbesturen nog nader van gedachten wisselen over de uitgangspunten die bij het opstellen van het MOHP een rol hebben gespeeld. Die zouden tot nieuwe inzichten kunnen leiden die dan weer gevolgen zouden kunnen hebben voor het plan, aldus Voskamp.

Aan de hand van nieuwe prognoses zou het MOHP deze maand bijgesteld kunnen worden. Later dit jaar zou dat gewijzigde plan dan aan de raad ter beoordeling voorgelegd kunnen worden. De portefeuillehouder, blijkt uit de RIB, houdt echter een slag om de arm door te stellen dat als het niet mocht lukken deze maand met een totaalplan te komen, hij wel op korte termijn een aantal concrete actiepunten zal aandragen.