Bouw van sociale huur- en betaalbare koopwoningen is nodig volgens wethouder

Redactie 12-11-2020
Foto: Stockfoto

Het tempo waarmee er in Maassluis sociale huurwoningen worden gebouwd kan wel wat minder. Dat merkte Sandra Vreugdenhil (VVD) bij de op 3 november digitaal gehouden Begrotingsraad op.

door Chrit Wilshaus

Wethouder Sjoerd Kuiper (Volkshuisvesting) sprak dat tegen. Volgens hem heeft Maassluis in het verleden bij herstructureringsprojecten het aantal sociale huurwoningen al drastisch teruggebracht en is het bouwen van sociale huur- èn betaalbare koopwoningen nu weer gerechtvaardigd en gezien de huidige omstandigheden nodig. Denise Mulder (Maassluis Belang) pleitte voor betaalbare woningen in de Kapelpolder en vond de aanwezigheid van een aantal bedrijven in deze woonwijk "niet meer van deze tijd." Wethouder Kuiper was het met haar eens maar wees er wel op dat verplaatsing van deze bedrijven om meerdere redenen niet eenvoudig zal zijn. Met bepaalde bedrijven onderhandelt de gemeente daar al jaren over. Totnogtoe zonder tastbare resultaten. Ook Raoul Kleijwegt (GroenLinks) hield een pleidooi voor betaalbaar bouwen. Volgens hem zou er ook meer in de hoogte gebouwd moeten worden en was hij van mening dat er een website over bouwzaken moet komen. De informatie op de gemeentelijke site is volgens hem onvolledig. Als voorbeeld van hoe het wel moet, noemde hij rotterdambouwt.nl. Volgens Kuiper kan de gemeente bij de informatie over woningbouwprojecten geen informatie verstrekken van projectontwikkelaars en werkt de gemeente momenteel aan een nieuwe website.

Burgemeesterswijk

Wel wil wethouder Kuiper succesvolle projecten in andere steden bestuderen die voor doorstroming op de woningmarkt zorgen. Marcel 't Hart (CDA) vroeg daarom. Volgens hem doet de wooncoach goed werkt maar kan het beter. Verder stelde hij voor binnensportaccommodaties met woningbouw te combineren en vinden de christendemocraten dat de Burgemeesterswijk eerder af moet zijn dan in 2030 zoals nu de bedoeling is. Maar volgens Kuiper moet het uitverhuizen van vooral de bewoners van de Zanevelder ("doorgaans grote gezinnen") wel zorgvuldig gebeuren. Met andere woorden: voor deze bewoners moet er wel (tijdelijk) vervangende woonruimte zijn. "En dat kost tijd."

Knarrenhof

Verder wil wethouder Kuiper zich verdiepen alternatieve woonvormen. Zoals het Knarrenhof. Jesse de Jong (D66) wees hem hierop. Volgens de portefeuillehouder onderzoeken hij en zijn collega-wethouder Corine Bronsveld momenteel allerlei woonvormen voor senioren. De wethouder zag daarnaast, net als een raadsmeerderheid trouwens, niets in het voorstel van Loek Molmans (Forum voor Maassluis) om alternatieve huisvesting te realiseren voor vergunninghouders. Dat zou volgens hem voor meer evenwicht op de huurwoningmarkt moeten zorgen. Molmans wees erop dat mensen soms wel acht jaar op de wachtlijst staan voor een (andere) sociale huurwoning. Maar volgens Kuiper is er geen noodzaak voor alternatieve huisvesting en zou hij ook niet weten waar dat dan kan in de stad. Ton Luijendijk (VSP) drong er bij de wethouder op aan bij nieuwe bouwlocaties in de stad uitsluitend te kiezen voor betaalbare huur- en koopwoningen. Een motie daarover trok hij later in. Wethouder Kuiper: "Er is sprake van een enorme woningnood en als college knokken we voor meer woningen. Zowel voor mensen met een dikke als met een dunne portemonnee."

Door het Laatste Kansbeleid is het aantal gedwongen huisuitzettingen met 90 procent gedaald, zei de portefeuillehouder in reactie op een vraag van Klarie Oosterman (ChristenUnie) hierover.