'Als pleegouder kun je iets betekenen voor de toekomst van een kind'

Redactie 29-10-2020
Foto: CWFred Herwijnen van Enver Pleegzorg doet een beroep op mensen om pleegouder te worden.

Over de vraag of meer mensen pleegouder zouden moeten worden, hoeft hij niet lang na te denken. "Ja", is zijn resolute antwoord. Mikey was vier toen hij een aantal jaar geleden in een pleeggezin in Maassluis kwam wonen.

door Chrit Wilshaus

Voordat hij bij zijn huidige pleegouders kwam wonen, verkaste Mikey geregeld. "Ik vond het vervelend dat ik steeds maar moest verhuizen." Vooral het steeds afscheid moeten nemen, viel hem telkens zwaar. Mikey woont graag bij zijn pleegouders, vertelt hij. Waarom precies, vindt hij moeilijk uit te leggen. "Dat is best een lastig vraag", zegt hij in eerste instantie. Maar even later, na wat denkwerk, weet hij het wel. "Hier doen de mensen heel aardig tegen je en kun je veel spelen. Bijvoorbeeld met andere kinderen uit de buurt." Verder, vertelt Mikey, gamet of knutselt hij graag of bouwt met lego. "Bijvoorbeeld een huisje voor mijn hamster." Want van dieren houdt hij ook. "Je kunt zo leuk met ze spelen." Daarnaast mag hij graag muziek maken en zit hij om die reden sinds kort op saxofoonles. Later zou hij trouwens best met dieren willen werken of anders uitvinder worden. En Mikey wil nog graag iets kwijt. "Dat mensen op een kaartje kunnen zetten dat ze pleegouder kunnen worden!"

Belangstelling

Danièle, getrouwd en moeder van twee kinderen (zeventien en twintig) had altijd al belangstelling voor het pleegouderschap en besloot in juli 2016 daadwerkelijk deze stap te zetten. "Als klein meisje las ik vroeger al boeken over kinderen in tehuizen! Als pleegouder kun je iets betekenen voor de toekomst van een kind wat het, om welke reden dan ook, thuis niet zo heeft getroffen. Het besluit Mikey in het gezin op te nemen werd door het hele gezin genomen, benadrukt Danièle.

"Bij pleegkinderen is de ontwikkeling in ieder geval ernstig verstoord, waardoor een andere plek nodig is; dat is wel de insteek van pleegzorg om een kind te helpen", weet Fred Herwijnen van Enver Pleegzorg.

Training

Om pleegouder te kunnen worden, volgde Danièle een speciale training van vier avonden. Die training volgt volgens Herwijnen op een aantal gesprekken. "Die worden gehouden om een compleet beeld van aspirant-pleegouders te kunnen krijgen. Verder worden mensen ook gescreend." Danièle beaamt dat. "Je gaat helemaal door de molen. Belangrijk om voor ogen te houden is bovendien dat een pleegkind al een biologische familie heeft. Die familie maakt een groot deel uit van het leven van een pleegkind dat (bijna) altijd loyaal is aan zijn biologische ouders. Die ruimte moet er wel zijn!"

Biologische ouders

Bij Mikey ging het in eerste instantie om een tijdelijke plaatsing totdat zijn moeder haar opvoedtaken weer zou kunnen oppakken. "Maar zij overleed en zijn vader was toen niet beschikbaar. Allemaal heel triest natuurlijk", aldus Danièle. "De vraag was toen of hij bij ons mocht opgroeien." De biologische ouders worden volgens Herwijnen indien mogelijk er altijd bij betrokken als een kind in een pleeggezin wordt geplaatst. "Maar veel pleegouders vinden de aanwezigheid van de biologische ouders vervolgens lastiger, dan vooraf gedacht. Bijvoorbeeld als het gaat om gemaakte afspraken." Danièle: "Ik heb om die reden nog een extra training gedaan: Omgaan met biologische ouders."

Brief

"Hij heeft het nog dagelijks over zijn ouders, vooral over zijn moeder", gaat Danièle verder. "Door wat er is gebeurd, stortte zijn hele wereld in. Gelukkig heeft hij nog een oom en tante, waar hij het heel goed mee kan vinden. Tegen mij mama zeggen, vindt hij, begrijpelijk, moeilijk. Vorig jaar, op de sterfdag van zijn moeder, heeft hij haar een brief geschreven die aan een ballon moest worden opgelaten en waarin hij vroeg of hij mama mocht zeggen tegen mij. Want aan één kant wil hij het ook heel graag. En of ik voor altijd zijn moeder wilde zijn. Ik op mijn beurt heb hem gevraagd of hij dan voor altijd mijn echte zoon zou willen zijn. Dat soort kleine dingetjes helpt hem het gevoel te krijgen dat hij erbij hoort en dat doet hij natuurlijk ook!"

Allerlei vormen

"Er bestaan trouwens allerlei vormen van pleegzorg", benadrukt Herwijnen. "Zoals langdurige pleegzorg en crisispleegzorg. Maar ook vakantie- en weekendpleegzorg. Deeltijd pleegouders, om het zo te noemen, kunnen we altijd gebruiken. Ook bijvoorbeeld om andere pleegouders te ontlasten." Daarnaast zijn er nog de buurtgezinnen. Meer informatie daarover is te vinden op: www.buurtgezinnen.nl.

'Rugzakje'

Pleegkinderen hebben allemaal een 'rugzakje'. "En bij de een zit er meer in dan bij de ander", vertelt Herwijnen. Danièle: "Doordat Mikey is getraumatiseerd, heeft hij altijd extreem veel last van stress. Soms wordt hij extra getriggerd door bijvoorbeeld een liedje op de radio, een woord, een beeld, een geur en laat daardoor gedrag zien dat best lastig is. Wat ons altijd helpt, is te bedenken dat dat gedrag altijd een onderliggende reden heeft. Het is aan ons als pleegouders om samen met de pleegzorgwerker te onderzoeken wat die triggers zijn en hoe we die kunnen herkennen en misschien wegnemen. Hij heeft nu eenmaal geen uitknopje wat je in kunt drukken. Daarnaast is het ook weer zo dat we een hoop liefde en vrolijkheid van hem terugkrijgen."

Pleegpleintje

Herwijnen: "Pleegkinderen hebben vaak veel meegemaakt en kunnen dat niet meer naar de achtergrond schuiven."

"Ervaringen met andere pleegouders uitwisselen kan dan helpen", vult Danièle aan. "We hebben hier in de buurt een 'pleegzorgpleintje', waar we regelmatig bij elkaar komen om met elkaar te praten. Hoe doe jij dit, hoe doe jij dat, zijn vragen die dan aan bod komen. Bovendien vraag je makkelijker aan een andere pleegouder om even op je pleegkind te passen, dan iemand die niet weet hoe ze in elkaar steken. En dat is voor de kinderen zelf ook fijner. Door onze wederzijdse liefde voor pleegzorg zijn hechte vriendschappen ontstaan en daar ben ik best trots op!"

Digitale informatieavond

In samenwerking met de gemeente Maassluis organiseert een aantal organisaties voor pleegzorg in deze regio op donderdagavond 29 oktober vanaf 19:30 uur een informatieavond over pleegzorg die digitaal gevolgd kan worden. Iedereen die daarvoor belangstelling heeft, kan zich aanmelden via pleegzorg@maassluis.nl en via de chat vragen stellen. Ook is er nog een apart gedeelte voor bestaande pleegouders. Wethouder Corine Bronsveld (Jeugd) neemt ook aan de digitale informatieavond deel. Herwijnen hoopt van harte dat nieuwe aspirant-pleegouders zich zullen aanmelden of zich laten inspireren door mensen die al pleegouder zijn. Vooral aan mensen die een kind tijdelijk willen opvangen is momenteel behoefte, benadrukt hij. Ook naar wensen van aankomende pleegouders wordt volgens Herwijnen geluisterd. "Zo ken ik bijvoorbeeld een alleenstaande vader met twee volwassen dochters die bewust kiest voor puberjongens. Het liefst vanaf een jaar of veertien omdat hij daar tenminste mee kan discussiëren!"