Waarschijnlijk geen aanpassingen aan MFR

Redactie 15-10-2020
Foto: Stockfoto

De Metropolitane Fietsroute (MFR) tussen Naaldwijk en Rotterdam, parallel aan de Maas, gaat in Maassluis niet aangepast worden omdat de kosten daarvan waarschijnlijk te hoog zullen zijn.

door Chrit Wilshaus

Wethouder Fred Voskamp schrijft in een raadsinformatiebrief (RIB) dat er nog te veel onzekerheden zijn of de (door raadsleden) voorgestelde alternatieven wel haalbaar zijn. Hoewel nog niet alle kosten zijn berekend, lijkt het er volgens Voskamp op dat de totale kosten hoger zullen uitvallen. Onderzoek moet daar meer duidelijkheid over geven. De portefeuillehouder stelt de gemeenteraad daarom voor niet af te wijken van het plan. Voor wat betreft de verkeersveiligheid rondom de Hoogstraat stelt Voskamp voor om in gesprek te gaan met betrokken partijen en gezamenlijk te bekijken op welke wijze de verkeersveiligheid gemonitord kan worden en welke aanvullende maatregelen genomen kunnen worden.

Robuuste fietsroute

In de RIB staat verder onder meer te lezen dat de gemeente de komende jaren blijft investeren in het stimuleren van de fiets als aantrekkelijk vervoermiddel. De MFR is volgens de portefeuillehouder in de brief 'een robuuste snelfietsroute van West naar Oost waar niet alleen de forens gebruik van zal maken maar die ook ten goede komt aan de inwoners van Maassluis.' Ook zorgt de aanleg van de route volgens hem voor het verbeteren van de fietsvoorzieningen in de stad.