College presenteert sluitende begroting

Redactie 25-09-2020
Foto: Stockfoto

Het college van burgemeester en wethouders van Maassluis presenteert ondanks de gevolgen van de coronacrisis een sluitende meerjarenbegroting.

Het stadsbestuur blijft investeren in inwoners, de stad en een duurzame toekomst om zo de doelstellingen uit het coalitieakkoord Samen Maassluis te realiseren. Door de gevolgen van de coronacrisis is dat een enorme opgave. En het virus is nog niet weg. De economische en sociale gevolgen zullen ook in 2021 voelbaar zijn.

Er zijn door de coronacrisis financieel ook veel onzekerheden. Om de begroting sluitend te krijgen en mogelijk financiƫle tegenvallers verantwoord op te kunnen vangen, is er gekozen voor een ombuigingspakket van 1,5 miljoen euro. In dat pakket zijn zoveel mogelijk maatregelen opgenomen die niet alleen tot een besparing leiden maar de stad ook sterker maken voor de toekomst, zo laat de gemeente weten. Zo wordt onder andere vol ingezet op meer woningbouw en op basisbanen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ook wordt voorgesteld om het stadhuis nog maar vier dagen open te stellen en de vijfde dag te werken in de stad of thuis. Daarnaast zijn er extra maatregelen genomen in het sociaal domein om de kosten beheersbaar te houden. De lasten voor de inwoners worden niet verhoogd.

'Maassluis houdt oog voor de kwetsbare groepen in de samenleving en werkt hard aan een leefbare samenleving waarin het goed toeven is voor jong en oud. Daarom trekt de gemeente extra geld uit voor goede zorg en vult het de tekorten die ontstaan in de zorg aan. Goede zorg is belangrijk voor iedereen', aldus de gemeente in een persbericht.

De oplopende tekorten op het terrein van de Wmo en de Jeugdzorg zijn ontstaan doordat het Rijk taken naar de gemeente heeft overgeheveld zonder voldoende financiƫle middelen en zonder beleidsvrijheid om de kosten in de hand te kunnen houden. Daardoor komt Maassluis steeds meer geld te kort op die taken. Maassluis pleit er samen met andere gemeenten voor dat vanuit het Rijk voldoende middelen beschikbaar komen om de gemeentelijke taken goed uit te kunnen voeren.

De gemeenteraad bespreekt de begroting op 3 november.