Bewonersorganisaties missen gedrevenheid bij college

Redactie 20-08-2020
Foto: Roger van der Kraan - archief

Vereniging tot behoud van het Wipperspark, VVH (vereniging van huiseigenaren) Woonpark Boonervliet en Bewonerscommissie Verto missen de intentie bij het college echt iets te doen aan de geluidsoverlast door de A20 in hun wijken. "En dat steekt", zegt Wippersparkvereniging-voorzitter Mick Otten.

door Chrit Wilshaus

De bewonersorganisaties schreven over hun ongenoegen eerder deze maand een brief aan B en W. "Onze belangrijkste ergernis zit in het feit dat wij als verenigingen het gevoel hebben dat de problematiek die de gemeente heeft laten onderzoeken eigenlijk al bekend was voordat het college aan de gemeenteraad de varianten heeft voorgelegd om iets aan de geluidsoverlast van de A20 te doen. Als bewonersorganisaties werden we na een aantal jaar participatie op het allerlaatste moment geconfronteerd met een variant die nooit met ons was besproken en die plotseling als een konijn uit een hoge hoed werd getoverd door de gemeente. Daar waren we uiteraard helemaal niet blij mee. De twee andere bewonersverenigingen, Kastanjedal en Doornenbuurt, hadden eigenlijk ook liever dezelfde variant als waar wij voor hadden gekozen, namelijk variant vier, maar zij konden op zich goed leven met deze nieuwe variant omdat hun wijken dan minder geluidsoverlast zullen ervaren."

Schofferend

"Iets anders is dat in het hele onderzoek dat het college heeft laten uitvoeren het woord overlast niet voorkomt. Je zou je voor kunnen stellen dat dit komt omdat het onderzoek ging over verkeersproblematiek. Zoals files. Maar aan de voorstellen die gedaan worden in het onderzoek, kleven volgens ons meteen weer problemen die te maken hebben met geluidsoverlast. Zo wordt er gesproken over verbreding van het viaduct over de Boonervliet. En dat betekent dat er dus veel meer verkeer overheen gaat rijden, dan ons ooit is voorgespiegeld met nog meer geluidoverlast als gevolg." Het ontbreken van het woord overlast en dat ook niet gedacht is aan de kosten van geluidswerende maatregelen, ervaren wij als schofferend", benadrukt Otten. "Zeker na jaren met elkaar in een participatietraject te hebben gezeten. Vanaf het begin wisten we dat dit niet betekende dat we altijd onze zin of gelijk zouden krijgen. Maar bij ons leeft echt het idee dat de gemeente niet de intentie heeft om te kijken naar wat er verder nog mogelijk is.

Rijkswaterstaat

Zo zijn de drie bewonersorganisaties van mening dat het college te weinig actie heeft ondernomen richting Rijkswaterstaat. Otten hierover: "Technisch gesproken heeft Rijkswaterstaat helemaal geen verplichtingen als het om onze wijken gaat omdat het geluidniveau nog onder de norm zit, maar wij hebben niet het gevoel dat de gemeente met Rijkswaterstaat heeft gesproken over wat er nog wel zou kunnen." Volgens Otten heeft wethouder Sjef Evers de handdoek te snel in de ring gegooid

Meer leefbaarheid

De bewonersverenigingen besluiten hun brief met te stellen dat het tijd is dat de gemeente Maassluis zich samen met de buurgemeenten en de provincie gaat inzetten voor een andere mobiliteit en een fysieke inrichting waarbij niet alleen wordt gekeken naar economische factoren. Want, kort samengevat, dat levert meer leefbaarheid en minder geluidsoverlast op.

Otten: "Als je steeds weer nieuwe bedrijvigheid toelaat, wordt het in dit gebied op een gegeven moment onacceptabel vol en druk. En als je alleen maar voorrang geeft aan mobiliteit staat het verkeer op de weg van Rotterdam tot Hoek van Holland, hoeveel tunnels je ook bouwt, op een dag gewoon hartstikke vast."