Wateroverlast in Zuidbuurt moet op te lossen zijn

Redactie 13-08-2020

Het probleem van de wateroverlast in een deel van de Zuidbuurt moet redelijk eenvoudig verholpen kunnen worden door het hoogheemraadschap. Dat denkt Poul de Haan van de AWP (Algemene Waterschapspartij) van Delfland na een gesprek daarover met John Jans en Joyce en Bas Kroes.

door Chrit Wilshaus

We hebben afgesproken in de tuin van Joyce en Bas en zitten om een grote tafel met daarop koffie, thee en koekjes. Als iedereen door Joyce is voorzien, legt John om te beginnen in het kort de ontstane situatie voor Poul uit. "Sinds een jaar of twee ervaren wij wateroverlast. Zoals wij er tegenaan kijken, doordat het waterpeil hier is verhoogd. Samen met de buurman hiernaast zijn wij de enige drie die buitendijks een stuk tuin hebben. Het probleem is dat onze weilandjes, ook wel vlietlandjes genoemd, extreem onder water staan. Als je daar bij het kippenhok kijkt, zie je het kroos voor het kippenhok drijven", wijst John in de richting van het hok dat duidelijk scheef staat, ten teken dat het aan het wegzakken is. Dat het waterpeil constant heel hoog staat, is volgens John ook te zien aan hun beschoeiing. "En we zien het ook aan de overkant aan de betonnen rand van de Dijkweg. Daar stond het water altijd zo'n stuk (maakt een gebaar met zijn handen, red.) onder de rand en nu staat het water constant tegen de rand aan. En mijn buurman kan zijn paard al niet meer op het landje laten lopen, zo drassig is het daar."

Kippenhok

Maar de grootste wateroverlast hebben Joyce en Bas, wel beschouwd. Bas daarover: "Het kippenhok rot gewoon langzaam weg omdat het constant onder water staat en wegzakt. Oorspronkelijk stond het op één van de hoogste plekken hier en nu op één van de laagste." Om bij het kippenhok te kunnen komen, moet Bas zijn kaplaarzen aandoen en uitkijken niet over de plank uit te glijden met kroos. Voorheen hield hij ook nog konijnen maar die zijn allemaal doodgegaan omdat het te vochtig werd. "Ik heb een vijver in mijn tuin gemaakt en de grond heb ik gebruikt om op mijn vlietlandje te storten. Maar ondanks dat ik het een beetje heb opgehoogd, staat het regelmatig helemaal blank. We zijn uiteraard het gesprek aangegaan met het hoogheemraadschap maar die beweren dat ze niks aan het waterpeil gedaan hebben maar dat onze grond is verzakt. Het lijkt ons heel sterk dat de grond in twee jaar tijd met tien tot vijftien centimeter is gezakt."

Simpelste

Ook Poul kan zich niet voorstellen dat de grond in kort tijd zoveel is gezakt. "Dan moet er iets anders aan de hand zijn. De trendbreuk zou klip en klaar moeten blijken uit een overzicht van de waterstanden van de afgelopen tien jaar. Die moet Delfland kunnen verstrekken. Er moet gewoon duidelijkheid komen over de oorzaak van de wateroverlast. Het simpelste is om hier, in deze subpolder, het waterpeil gewoon te verlagen. Maar ook het topniveau waarop gemaal De Zaayer reageert te verlagen. Dan ben je van alles af. Dat is allemaal geen kostbare ingreep; het gaat maar om drie huizen."

Oorzaak van het probleem zou mogelijk ook gezocht moeten worden in de vlotter van een gemaal niet ver van de woning van Joyce en Bas af. Volgens Bas werkt die te goed.

Geen echte optie

De grond ophogen (op kosten van de bewoners die zich daar niet in kunnen vinden) wat Delfland voorstelt, is volgens Poul geen echte optie. "Afhankelijk van de samenstelling van de grond, gaat de grond dan nog harder zakken. Als Delfland een probleem heeft moeten ze daarmee gewoon naar buiten komen; ze zijn er voor de mensen en niet andersom." Poul is trouwens van mening dat het hoogheemraadschap vaak "stinkend zijn best doet" en problemen "prima oplost, maar in dit geval is er toch verwarring ontstaan."