Water staat zwembad aan de lippen

Redactie 06-08-2020
Foto: Chrit WilshausZwembad Dol-fijn kent door de crisis financi\u00eble problemen

De financiële situatie rondom het zwembad begint steeds nijpender worden. Dat meldt burgemeester Edo Haan in een onlangs gepubliceerde raadsinformatiebrief (RIB) die gaat over de gevolgen van de coronacrisis in juli dit jaar.

Door Chrit Wilshaus

Het zwembad was 2,5 maand volledig gesloten maar is inmiddels weer beperkt open. Het banenzwemmen, de groepslessen en de zwemlessen draaien weer maar nog niet op het niveau van voor de corona-uitbraak. Het recreatieve zwemmen ligt echter nog steeds volledig stil en dat heeft ook gevolgen voor de horeca-inkomsten die daardoor erg laag blijven. Op diverse creatieve manieren wordt wel geprobeerd om de inkomsten te verhogen. Verder wordt aanspraak gemaakt op verschillende rijksregelingen. Desondanks koerst het zwembad op een fors financieel tekort af over dit jaar. Burgemeester Haan schrijft dat de gemeente in overleg is met het zwembad over de ontstane situatie. Ook zijn afspraken gemaakt over vervroegde uitbetaling van de subsidie om financiële problemen te kunnen voorkomen. Kort na het zomerreces zit de gemeente weer met vertegenwoordigers van het zwembad rond de tafel om de situatie door te nemen en te bespreken welke maatregelen genomen zouden moeten worden.

Tozo en bedrijfskredieten

Stroomopwaarts verwacht de komende maanden nog 1350 Tozo-uitkeringen toe te kennen. Tozo staat voor: tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers. Tot heden zijn in Maassluis Vlaardingen en Schiedam 700 aanvragen voor deze regeling gehonoreerd. Ongeveer zestien procent daarvan heeft betrekking op inwoners van Maassluis. De verwachting is dat ook nog eens 360 bedrijfskredieten zullen worden verstrekt in de Waterweggemeenten. Aan de Tozo-uitkeringen en de uitvoeringskredieten zijn ook uitvoeringskosten verbonden. Per Tozo-uitkering krijgt Maassluis van de Rijksoverheid 450 euro vergoed. Per lening bedrijfskapitaal gaat het om 800 euro. De verwachting is dat daarmee de uitvoeringskosten kunnen worden gedekt.

Uitkeringsgerechtigden

Hoeveel mensen vanwege de coronacrisis een beroep zullen moeten doen op een bijstandsuitkering is nu nog moeilijk te schatten. Dat komt omdat werknemers nu deels in dienst gehouden worden op basis van steunpakketten en deels omdat werknemers in eerste instantie in aanmerking komen voor een WW-uitkering bij ontslag. Wel is al een eerste stijging van het aantal uitkeringsgerechtigden waar te nemen omdat de trajecten die voor uitstroom zorgen tijdelijk waren opgeschort. De uitstroom valt door de coronamaatregelen waarschijnlijk vijftien procent lager uit dan de ambitie was en zal nog (financiële) gevolgen hebben. Want ook hier zullen extra uitvoeringskosten mee gemoeid zijn. De gemeente wordt daarvoor overigens wel gecompenseerd.

Uitstel huurbetalingen

Wethouder Corine Bronsveld heeft in schriftelijke reactie op een schrijven van de CRM (Culturele Raad Maassluis) laten weten de culturele sector te helpen als dat mogelijk is. Zoals door uitstel van huurbetalingen aan te bieden. Verder wordt waar mogelijk de Stadsmakelaar Cultuur ingezet om (tijdelijk) oplossingen te bieden voor huisvestingproblemen. De gemeente benadrukt de lange termijndoelen van de Cultuurvisie daarbij niet uit het oog te zullen verliezen.

Gastvrouwen

In het stadhui,s dat sinds begin juli weer geopend is, zijn gastvrouwen actief die bezoekers begeleiden en de coronamaatregelen in het stadhuis toelichten. Het gaat daarbij om een mix van vrijwilligers en mensen die werkervaring opdoen. Doordat er minder mensen naar het stadhuis komen, is de druk op de telefooncentrale echter verdubbeld. Bij het inzetten van personeel wordt daar rekening mee gehouden.

VraagRaak

VraagRaak werkte tot op heden voornamelijk op afstand. Dat gebeurde door middel van telefonisch contact of videobellen. Nieuw is dat VraagRaak nu vijf volledige werkdagen telefonisch bereikbaar is. Daarnaast is besloten de huisbezoeken te hervatten waar nodig. Dit met in achtneming van de anderhalve meter-maatregel.