Ontsluiting door tunnel volgens CU ook goed voor Julianalaan

Redactie 06-08-2020
Foto: Chrit WilshausEen lagere snelheid op de Julianalaan zou al een gedeeltelijke oplossing zijn vindt de CU

John Dolstra (ChristenUnie) pleit alsnog voor een tunnelvariant om de toekomstige woonwijk De Kade te ontsluiten. Projectontwikkelaar Appelbloesem zou daar uit maatschappelijk oogpunt volgens hem aan mee moeten betalen.

Door Chrit Wilshaus

Een tunnel zou bovendien voor minder verkeer op de Prinses Julianalaan zorgen. Bewoners daarvan hebben herhaaldelijk (bij de gemeente) aangegeven zich zorgen te maken over het feit dat er regelmatig veel te hard wordt gereden, terwijl er een maximumsnelheid van 50 km/u geldt. De vele verkeersbewegingen (van bijvoorbeeld ook zwaar bouwverkeer) zorgen voor trillingen, waardoor bij veel woningen sprake is van verzakkingen. "Het zou daarom goed zijn als werd besloten er een 30 km-weg van te maken. Ook problemen met geluid, fijnstof en trillingen los je daarmee (grotendeels) op. In veel steden wordt de maximumsnelheid trouwens al teruggebracht naar maximaal 30 km/u. Ik begrijp niet waarom het college op dit punt niet wil bewegen. Bovendien staat nergens in de Wegenstructuurvisie dat het een 50 km-weg moet zijn", aldus Dolstra.

Logisch

Volgens de voorman van de ChristenUnie had het zeker geholpen als er destijds een bestemmingsplan was geweest voor het gebied De Kade. "Dan had de gemeente met de eigenaar van de grond kunnen onderhandelen over een tunnel onder het spoor door met een rechtstreekse aansluiting op de Laan 1940-1945." Dolstra benadrukt dat Appelbloesem "gigantisch verdient aan de bouw van woningen" op grond die oorspronkelijk (vanwege de vervuiling) weinig waard was. "Dan is het ook logisch dat je, vanuit maatschappelijk standpunt bezien, ook meebetaalt aan een goede ontsluiting in de vorm van een onderdoorgang. Door de nieuwe woonwijk De Kade zal het aantal auto's waarschijnlijk met 900 toenemen. Als dat straks allemaal over de Prinses Julianalaan moet, gaat dat voor grote (file)problemen zorgen. Er is trouwens al eens sprake geweest van een tunnel voor alleen personenauto's. Een tunnel gaat de gemeente uiteraard (ook) geld kosten. Maar een tunnel bouw je voor minimaal 100 jaar en met nul procent rente hoeft de afschrijving geen probleem te zijn. Bovendien is een stukje verderop, bij de Industrieweg ook een tunnel gerealiseerd voor de daarachter liggende wijk Het Balkon, een gebied met ongeveer evenveel woningen als straks op De Kade!"

Op basis van een enquĂȘte, uitgevoerd in opdracht van de gemeente door onderzoeksbureau Mobycom, werkt de gemeente drie ontwerpen uit die dit najaar tijdens inloopbijeenkomsten met de bewoners zullen worden besproken.

De ChristenUnie stelde ook schriftelijke vragen over de Julianalaan aan het college maar die zijn totnogtoe niet beantwoord.