Oude keldermuren blootgelegd

Redactie 30-07-2020
Foto: CW

Bij archeologisch onderzoek op de bouwplaats Noordijk/Geerkade zijn onder meer zeventiende-eeuwse keldermuren aangetroffen betegeld met Delfts blauwe tegeltjes met daarop allerlei afbeeldingen. Ook is aardewerk aangetroffen, waarschijnlijk om mee te koken. Alle archeologische vondsten zijn of worden nog in kaart gebracht.

Door het onderzoek is een wirwar aan muren blootgelegd. Volgens archeoloog Roderick Geerts was het destijds namelijk normaal om bij nieuwbouw niet alle oude muren af te breken.

De kans was trouwens aanwezig dat op de bouwplaats archeologische vondsten aangetroffen zouden worden omdat de locatie niet ver van de oudste bebouwing van Maassluis is gelegen.

Het bouwplan heeft vanaf het begin veel voeten in de aarde gehad. Omwonenden hebben zich er altijd met hand en tand tegen verzet. Uiteindelijk besliste de Raad van State dat de bouw toch mocht doorgaan.