Gemeente komt met nieuwe app

Redactie 03-07-2020
Foto: Stockfoto

De gemeente Maassluis hoopt in september een nieuwe app in gebruik te kunnen nemen. Besloten werd met WhatsApp te stoppen omdat aan voortzetting te veel haken en ogen zouden zitten.

door Chrit Wilshaus

Dat schrijft burgemeester Edo Haan in een onlangs verschenen raadsinformatiebrief (RIB). Met de nieuwe app stelt hij tegemoet te komen aan een breed levende wens bij inwoners voor een toegankelijker en beter te volgen systeem voor meldingen in de openbare ruimte. Het gaat dan om meldingen die bij Maassluis Schoon, Heel en Veilig binnenkomen.

Motie

De brief is een reactie op een motie, waarin het college wordt verzocht om communicatie tot speerpunt te maken binnen de gemeentelijke organisatie. Verder vraagt de gemeenteraad in de motie om proactief gebruik te maken van meer communicatiekanalen. Uit de RIB blijkt dat het college het daarmee eens is en ook vindt dat inwoners recht hebben op communicatie met en van de gemeente. Bovendien heeft de gemeente een informatieplicht. Door vooral sociale media hebben inwoners steeds meer mogelijkheden gekregen om te kunnen communiceren met de overheid, aldus de burgemeester.

Facebook

Als vervanging van WhatsApp heeft de gemeente tijdens de coronacrisis Facebook toegevoegd aan haar kanalen. In het begin vooral om in te zetten voor informatie over corona. Inmiddels wordt het kanaal breder gebruikt. Bijvoorbeeld voor campagnes. Haan schrijft dat Facebook een welkome toevoeging is om met inwoners te kunnen communiceren. Ook kunnen er via Facebook vragen gesteld worden. Van die mogelijkheid zou goed gebruikgemaakt worden.

Nieuwe site

Verder werkt de gemeente aan een nieuwe website, waarvan de eerste burger hoopt dat hij na de zomervakantie de lucht in kan gaan. Burgemeester Haan meldt dat met leverancier en bouwer van de site afspraken gemaakt zijn om de website aan de eisen van deze tijd te laten voldoen. En dat betekent concreet dat de site wettelijk ook toegankelijk moet zijn voor mensen met een beperking. Zoals een visuele. Het projectteam zal de komende maanden zorgen voor de juiste inhoud voor de website, aldus de RIB.

Direct Duidelijk Brigade

In het schrijven staat ook te lezen dat de gemeente aansluiting heeft gezocht bij de Direct Duidelijk Brigade. En daarmee geeft het college gehoor aan de wens van de gemeenteraad om mee te doen aan het project begrijpelijke overheidstaal. De brigade helpt en traint ambtenaren om in duidelijke en dus begrijpelijke taal te communiceren. Tevens zijn medewerkers met workshops en begeleidingssessies getraind in het kader van Omgevingsbewust Werken. Gemeenteraadsleden gaan de training nog volgen; dit werd eerder vanwege de coronacrisis uitgesteld.