Vlog als alternatief voor Veteranendag

Redactie 03-07-2020
Foto: IngezondenRob van Beek en Kees Tempelaar van de organisatie van Veteranendag bij een eerdere edtie.

De landelijke Veteranendag, afgelopen zaterdag in Den Haag, was aangepast vanwege het coronavirus. In Maassluis is om diezelfde reden besloten de lokale Veteranendag dit jaar niet te laten doorgaan. Wel is samen met Welzijn E25 een vlog gemaakt met als doel de aandacht voor veteranen levend te houden.

door Chrit Wilshaus

Volgens Kees Tempelaar van de organisatie achter Veteranendag Maassluis zijn er wel plannen om later dit jaar alsnog iets te organiseren voor de veteranen. Zoals een lunch of een borrel. Ook een kleine ceremonie rondom het hijsen van de Nederlandse driekleur en het toespreken van de veteranen door burgemeester Edo Haan, waarschijnlijk langs digitale weg, zitten nog in de pen. "Er vloeit ook geen bloed uit als het een keertje op een andere manier ingevuld moet worden. Maar het is wel zo dat de veteranen er nog steeds zijn." Ook de Veteranencafés gaan voorlopig niet door. Tempelaar daarover: "We zouden dat afgelopen maart in het Dreupelkot doen, een gezellige kroeg. Alles was al in kannen en kruiken. Maar dat hebben we toen toch maar afgezegd. Anderhalve meter afstand houden is daar onmogelijk. We zijn overigens op zoek naar een permanente ruimte om ons Veteranencafé een paar keer per jaar te kunnen houden." Een zoektocht door de stad naar een geschikte locatie heeft volgens Tempelaar nog geen geschikte locatie opgeleverd. Suggesties zijn daarom nog steeds welkom. "We zijn trouwens van plan Stichting Veteranen Maassluis op te richten om zaken formeler te kunnen regelen. Zoals het aanschrijven van Fondsen voor subsidie voor activiteiten."

Vlog

De aandacht voor veteranen vanuit de gemeente is uitstekend, benadrukt Tempelaar. Verder blijft het volgens hem belangrijk om erop te wijzen dat zich onder de Maassluise bevolking ook veteranen bevinden. Om inzichtelijker te maken wat veteranen zijn, werd samen met Welzijn E25 een vlog (videodagboek) gemaakt. Tempelaar is zeer te spreken over de samenwerking met E25 en het resultaat. Verder zijn veteranen bereid de jongeren van E25 te vertellen over hun ervaringen. Vorig jaar werd al het initiatief genomen om een aantal veteranen gastlessen op middelbare scholen te laten verzorgen.

Huisartsen

Voor Veteranendag 2021 wil de organisatie opnieuw de huisartsen in Maassluis uitnodigen. "We vragen ons namelijk af of zij wel weten dat ze veteranen onder hun cliënten hebben. Als een veteraan psychische problemen krijgt, heeft dat vaak te maken met traumatische ervaringen, opgedaan tijdens een (vredes)missie. Dat kan resulteren in een PTSS, een posttraumatische stressstoornis met alle negatieve gevolgen van dien. Dat zouden we graag bij de huisartsen onder de aandacht willen brengen."