Gemeente eist dat projectontwikkelaar afspraken nakomt

Redactie 19-06-2020
Foto: Stockfoto ter illustratie

Wethouder Sjoerd Kuiper spreekt van "een domper" en projectontwikkelaar Thunnissen zegt niet nu maar in een later stadium te willen reageren.

door Chrit Wilshaus

Het draait allemaal om een conflict tussen beide partijen over de bouwprijs van woningen in Wilgenrijk. Wethouder Sjoerd Kuiper: "De afspraak is heel nadrukkelijk om 25 procent van het eerst bestemmingsplan in het betaalbare segment te realiseren voor mensen met een laag of een midden inkomen. Het gaat daarbij om 144 sociale huurwoningen, 101 middeldure huurwoningen en 43 betaalbare koopwoningen." En over die 43 woningen gaat de onenigheid. De gemeente stelt dat die woningen (vrij op naam) niet meer dan 239.000 euro mogen kosten. (220.000 euro, prijspeil 2011). Deze afspraken werden gemaakt met Wilgenrijk die het gebied ontwikkelt en de grond heeft verkocht aan Thunnissen die de woningen realiseert. "Wij constateerden dat Thunnissen de woningen in plaats van voor 239.000 euro in wezen bouwt voor 336.000 euro. In eerste instantie betaalt een koper 239.000 euro maar bij verkoop moet er nog eens 97.000 euro worden afgerekend plus 35 procent van de eventuele waardestijging. Dat is niet volgens de afspraak die is gemaakt voor het bereikbare segment. We hebben Thunnissen laten weten dat hen niets in de weg staat om deze woningen te bouwen, maar dat ze niet meetellen als bereikbare koopwoningen zoals ze die moeten bouwen volgens het contract. Die woningen zullen dus elders in Wilgenrijk gebouwd moeten worden", benadrukt Kuiper.

Domper

Voor de wethouder is het een domper dat de afspraken niet worden nagekomen door Thunnissen. "Temeer omdat de woningnood onder mensen met een laag en een midden inkomen hoog is. We hechten eraan dat de afspraken die we met projectontwikkelaars en bouwers maken worden nagekomen", stelt Kuiper. Volgens de gemeente zou de projectontwikkelaar de woningen van 239.000 makkelijk kwijt moeten kunnen omdat de behoefte aan dit soort woningen evident is. Wethouder Kuiper opnieuw: "We willen voor iedereen een goede woning in Maassluis. Een woning is trouwens veel meer dan alleen een dak boven je hoofd. Het is een thuis. Vooral mensen met weinig geld vallen nu op de woningmarkt tussen de wal en het schip. Daarom dat we juist voor deze groep harde afspraken hebben gemaakt."