Onderzoek naar haalbaarheid nieuwe waterverbinding

Redactie 06-06-2020
Foto: PRUitgangspunt van het project is dat met kleine sloepen en kano's (weer) gevaren kan worden via de Noordvliet en Monstersche Sluis richting Midden-Delfland, Westland en zelfs Den Haag.

Studenten van de Haagse Hogeschool zijn gestart met een onderzoek naar de haalbaarheid van het project Herstel doorvaart Nieuwe Water.

door Chrit Wilshaus

Uitgangspunt daarbij is dat met kleine sloepen en kano's (weer) gevaren kan worden via de Noordvliet en Monstersche Sluis richting Midden-Delfland, Westland en zelfs Den Haag. Het hele Westland is daarmee vanaf de trekvaartroute bereikbaar. De initiatiefnemers wijzen er in een persbericht op dat de recreatieve mogelijkheden daarmee aanzienlijk worden vergroot.

Rapport

Bij het onderzoek hebben de studenten niet alleen oog voor het economisch perspectief maar vooral ook onderzoeken zij de meerwaarde voor recreatie, ecologische kwaliteit en de aantrekkelijkheid van het gebied in het algemeen. Het rapport zou eind juni gereed moeten zijn en zal na de zomervakantie (voor belangstellenden) gepresenteerd worden. Zoals het er nu naar uitziet zullen de aanloopkosten van het project door derden gefinancierd worden. Naast fondsen van onder meer de provincie Zuid-Holland wordt ook onderzocht welke Europese subsidiemogelijkheden er zijn. De projectgroep overlegt hierover met diverse partijen, aldus Bert de Reuver, die samen met Joop Luijendijk en professor Jan Stuip de projectgroep vormt. Die laatste heeft inmiddels een plan van aanpak opgesteld. Daarin worden de doelstellingen en het eindresultaat van het project opgesomd.

Vervangen duiker

Essentieel om de vaarverbinding te kunnen realiseren, is het vervangen van een duiker van 90 meter in het midden van Maassluis door een open vaarverbinding tussen Goudsteen en Weverskade. De projectgroep stelt dat bijkomend voordeel hierbij is dat de doorgaande fietsroute uit het metropolitane snelfietsplan ingepast kan worden, zodat fietsers niet meer de drukke Westlandseweg over hoeven te steken.

Positief

Met diverse bestuurders van Hoogheemraadschap van Delfland en de gemeenten Midden-Delfland en Westland is volgens De Reuver inmiddels over het project gesproken. Volgens hem staan zij positief tegenover het project. De adviesgroep laat zich adviseren door medewerkers van voornoemde gemeente en van de gemeente Maassluis, alsmede door de gebiedsmanager van Wilgenrijk. De Reuver: "Dat alles heeft een grote meerwaarde."