Verslag paddentrek 2020 verschenen

Redactie 21-05-2020
Foto: Stock

Bij Natuurlijk Delfland is het verslag van de paddentrek 2020 verschenen. Het overzetten is gestart op 16 februari en is geëindigd op 19 maart (Hoek van Holland) en op 21 april (Delft Middelweg).

Er zijn op 16 plekken padden, kikkers en kleine watersalamanders overgezet in de volgende plaatsen: Bergschenhoek, Delfgauw, Delft, Hoek van Holland, Leidschenveen, Maasland, Maassluis, Monster, Nootdorp, Ypenburg en Vlaardingen. Er hebben tussen de 300 en 400 mensen meegegaan aan de overzetactie.

In totaal zijn er dit jaar 7161 amfibieën overgezet - zo'n 1000 minder dan vorig jaar - en 90 procent is levend overgezet. Bij het overgrote deel van de overgezette amfibieën ging het om de gewone pad, ruim 5000. Daarnaast zijn er nog 605 kleine watersalamanders en 632, voornamelijk bruine, kikkers opgezet.

De paddentrek begon dit jaar wat vroeger maar liep op enkele plekken bijzonder lang door. Het kortst duurde de paddentrek op de Nieuwlandsedijk in Hoek van Holland en in Delft Kerkpolder. Daar duurde de trek 22 dagen. Op beide locaties begon de trek ook vroeg in het jaar namelijk rond 16 februari. Het langst duurde de trek in Delft op de Middelweg. Daar begon de trek ook rond 16 februari maar liep het door tot 21 april. Op locaties ver van de kust, zoals in Nootdorp, Delfgauw en Bergschenhoek, begon de paddentrek pas rond 8 maart, dus bijna drie weken later vergeleken met de locatie in Hoek van Holland. Dat verschil is nog niet eerder zo groot geweest. De oorzaak daarvan is waarschijnlijk het grote aantal periodes dat de temperatuur in de vroege avond voor de amfibieën net te laag was, dus minder dan 6 graad Celsius.

Bruine kikkers en salamanders trekken grofweg in dezelfde periode als de gewone pad. Dit jaar trokken kikkers en salamanders met name rond half maart en begin april.

Opvallend is dat het aantal salamanders op veel locaties sterk lijkt te zijn afgenomen. Met name in stedelijke omgevingen zoals op de Van der Slootsingel en op de Kuyperweg in Delft en ook in de agrarische omgeving in Maassluis. Ook elders in Nederland worden veel minder salamanders waargenomen.

De populatie amfibieën in Maasland neemt de laatste jaren af. Zowel voor padden als voor salamanders. Omdat er niets veranderd lijkt te zijn aan de sloten en vaarten is de mogelijke oorzaak daarvan het drukke verkeer waardoor jonge amfibieën niet meer in de gelegenheid zijn het leefgebied te bereiken. Zonder aanvullende maatregelen zal de populatie mogelijk nagenoeg verdwijnen. In de gemeente Maassluis worden padden overgezet op de Zuidbuurt. De populatie padden lijkt redelijk stabiel. Het aantal salamanders is flink gedaald, mogelijk als gevolg van de droogte en het gebrek aan insecten.