Woongenot in de stad verbeteren met Wijk op Maat

Redactie 23-05-2020
Foto: CWDe integrale wijkaanpak pakte zo goed uit in de Burgemeesterswijk (foto) dat het college besloten heeft dit uit te rollen over de hele stad.

De integrale wijkaanpak van de gemeente Maassluis gericht op het verbeteren van de leefbaarheid, de sociale samenhang en het betrekken van bewoners bij hun wijk, is succesvol gebleken in de Burgemeesterswijk. En daarom wil het college dit concept nu uitrollen in de hele stad, onder de titel de Wijk op Maat.

door

Aanleiding om met een intensieve wijkaanpak te starten waren de ongeregeldheden in de Burgemeesterswijk in 2016. "Van wat er toen gebeurde, hebben we geleerd en omgezet in een aantal maatregelen", zegt burgemeester Edo Haan, die daarmee onder andere doelt op het aanstellen van eerst een buurtregisseur en later wijkcoördinatoren. Volgens wethouder Sjoerd Kuiper heeft het activeren van bewoners goed gewerkt maar zou dat nog meer kunnen gebeuren. Mooie voorbeelden van positieve initiatieven zijn volgens hem actieve buurtcomités. Maar ook bijvoorbeeld het organiseren van Kids Olympics in de zomervakantie. "Dat is fantastisch, maar het echt betrekken van mensen bij het beleid is wat naar de achtergrond gezakt. Bij het uitrollen van de wijkaanpak 'Wijk op Maat' in de rest van de stad is dat zeker een aandachtspunt." Omdat de Taanschuurpolder minder scoorde in een enquête (de Burgemeesterswijk kwam nu als beste wijk uit de enquête) start de Wijk op Maat daar nu.

Lokale Veiligheidskamer

"Dat geldt ook voor vroegsignalering", vult burgemeester Haan aan. "Want je wilt escalatie voorkomen. Uiteraard niet alleen in de Burgemeesterswijk maar in de hele stad. Dat je op tijd erbij bent als je ziet dat het ergens een beetje aan het 'borrelen' is." Zowel de burgemeester als de portefeuillehouder stellen desgevraagd te weten wat er zoal speelt in de stad. Dat vernemen ze vaak van mensen zelf maar bijvoorbeeld ook via het Wijkteam. Burgemeester Haan: "Wat speelde in de tijd dat het in de Burgemeesterswijk fout ging, was dat de samenwerking tussen verschillende afdelingen niet optimaal was. Die integraliteit is sterk verbeterd. In de Lokale Veiligheidskamer, waarin sociale problematiek wordt samengebracht met de veiligheidsproblematiek, is dat nu wel het geval. En één keer in de maand praat ik met de wethouder Welzijn (Corine Bronsveld, red.) over de top 10 probleemgevallen in de stad. Al die zaken zijn we nu veel meer aan het coördineren."

Trompet

Het gemeentebestuur heeft vorig jaar een nieuwe aanpak Woonoverlast ingevoerd. Wat het is om last te hebben van je buren, weet Haan uit eigen ervaring. "In 1987 kocht ik mijn eerste huis, een flatwoning. De dag na mijn verhuizing werden we al om half zeven gewekt door onze buren. Ik weet wat het is om te wonen in een flat met een vent boven je die trompet speelt en als je er dan naartoe gaat, zegt: 'Ja, ik ben het niet, het komt door die verwarmingsbuizen.' Als je hele leven beheerst wordt door de buren, weet ik dondersgoed hoe dat is en ook wat het is als je moet verhuizen vanwege je buren!"

Hufterig

"Het is heel erg als het woongenot van mensen wordt vergald", vult wethouder Kuiper aan. "Daarom proberen we ook wonen en welzijn met elkaar te verbinden en werken we samen met andere partijen om hufterig gedrag te bestrijden." Kuiper geeft toe dat veel te maken heeft met hoe mensen zich gedragen. "Maar het beïnvloeden van het gedrag van mensen is misschien wel het moeilijkste wat er is. Overigens was de burgemeester een van de eerste die de Aso-wet toepaste. Dat was aan het Da Costaplein." Haan: "Dat ging om iemand die zijn buren heel erg treiterde door heel veel kabaal te maken." Kuiper: "Als je je niet veilig voelt in je eigen huis, is dat heel erg en daar denken we niet lichtvaardig over." Burgemeester Haan stelt daarbij dat het een grote fout van het kabinet Rutte 2 is geweest om corporaties in te perken, zodat ze niet meer mogen inzetten op leefbaarheid. "Dat zou moeten worden teruggedraaid."