Veel nog onduidelijk over voorval met Lijndraaiersbrug

Redactie 22-05-2020
Foto: CWNaar de oorzaak van het voorval met de Lijndraaiersbrug wordt momenteel onderzoek gedaan.

Op heel veel vragen over het incident met de Lijndraaiersbrug, afgelopen zaterdagmiddag, kon wethouder Fred Voskamp dinsdagavond in het Actualiteitenhalfuur van de digitaal gehouden gemeenteraad nog geen antwoord geven.

door

Met een enorme klap viel het brugwegdek vorige week zaterdagmiddag toen de vrijwillige brugwachters de brug weer wilden sluiten, even nadat het laatste schip door de brug was gevaren. Op de bewakingscamera van Kevin's Grand Caf├ę is goed te zien hoe dat gebeurde. Direct daarop werd de brug voor al het verkeer gesloten. Fietsers en voetgangers kunnen inmiddels wel weer van de Lijndraaiersbrug gebruikmaken. Dat zich geen persoonlijke ongelukken hebben voorgedaan, komt volgens wethouder Voskamp omdat de brugwachters volgens protocol hebben gewerkt. "De sluiting van de brug werd bijvoorbeeld pas ingezet, nadat de laatste boot door de brug was gevaren. De burgemeester heeft het afgelopen weekend contact gehad met zowel de brugwachters als met de schipper van de laatste boot die door de brug voer."

Vreemde geluiden

In schriftelijke vragen stelt de PvdA het heel vreemd te vinden dat dit kon gebeuren met de Lijndraaiersbrug 'die pas drie jaar geleden helemaal onder handen is genomen.' Verder wijst de PvdA er op dat de brug al moest worden gerepareerd vanwege vreemde geluiden uit het mechaniek en later weer vanwege kapotte landhoofden bij de scharnieren. Bij deze krant kwam begin deze week een e-mail binnen van iemand die schreef gezien te hebben dat de stangen die het brugdek moeten dragen behoorlijk verroest waren. GroenLinks had onder meer vragen over de gevolgen van het openbaar vervoer nu de brug enige tijd niet gebruikt kan worden. Marcel 't Hart (CDA) vroeg dinsdagavond onder andere of bij het onderhoud of anderszins eerder al aanwijzingen waren dat er iets mis was met het bewegingswerk van de brug. Volgens hem is het gebruikelijk dat een brugdek wat zwaarder is dan het balansgewicht, zodat de brug altijd dichtgedrukt blijft. "Bij deze brug leek de verhouding echter wat groot, gezien de snelheid van het dichtgaan." Verder vroeg de CDA-voorman aandacht voor het sluipverkeer, ook andere fracties deden dat trouwens, dat regelmatig met hoge snelheden over de Vlieten raast.

Januari

"Op heel veel vragen hebben we nu nog geen antwoord", reageerde wethouder Voskamp dinsdagavond. "Maandag is er een eerste onderzoek gedaan op locatie door de aannemer, waarbij de brug in onderhoud is en door een door ons ingeschakelde onafhankelijke expert. Dit onderzoek heeft veel duidelijkheid verschaft maar heeft ook tot vervolgvragen geleid. Deze vragen zullen wij de komende tijd met betrokken partijen beantwoorden om zo tot een conclusie komen. Niet alleen wat er nu gebeurd is maar ook hoe het heeft kunnen gebeuren. De brug is de afgelopen jaren, na het beweegbaar maken in onderhoud geweest zoals dat gedaan hoort te worden." Voskamp benadrukte dat de brug in januari dit jaar nog is geïnspecteerd en dat daarbij toen geen gebreken aan het licht kwamen. Dat de brug zwaarder is, is volgens de portefeuillehouder bewust gedaan. "Het idee is dat de brug daarmee beter op het wegdek drukt en bijvoorbeeld door passerend vrachtverkeer niet omhoog wordt getrild." Wethouder Voskamp zei verder dat de ballastkist van de brug komende maandag wordt verwijderd, gedemonteerd en afgevoerd voor verdere inspectie. "Dan kunnen we ook verder met het onderzoek naar het bruggenhoofd en de onderkant van de brug zelf. De verwachting is dat de schade beperkt zal zijn aan het bruggenhoofd en de brug zelf en dat er geen constructieve schade is." De wethouder denkt dat de brug niet eerder dan volgende week woensdag weer door gemotoriseerd verkeer kan worden gebruikt. De wethouder wilde niet vooruitlopen op vragen die te maken hadden met aansprakelijkheid verzekering zolang het onderzoek nog niet is afgerond. Wel zegde hij toe de raad te zullen informeren zodra dat kan. "Maar het heeft geen zin een partij nu al aansprakelijk te stellen zonder te weten wat er precies is gebeurd."

Sluipverkeer

't Hart (CDA) en andere raadsleden vroegen ook aandacht voor het sluipverkeer dat nu regelmatig met hoge snelheid over de Vlieten raast. Het heeft trouwens even geduurd voordat de omleidingsroute gereed was omdat daar het een en ander voor moest gebeuren. Wethouder Voskamp daarover: "Maandag is er gekeken naar een omleiding en zijn de omleidingsborden vervaardigd door onze eigen dienst. Die borden zijn dinsdagochtend geplaatst. We zullen uiteraard blijven kijken hoe dit zich verder ontwikkelt om te voorkomen dat er inderdaad te hoge snelheden en te veel sluipverkeer gaat komen." Ook burgemeester Edo Haan zegde toe zich met de sluiproutes bezig te zullen houden.