Huurbevriezing en -verlaging onder voorwaarden mogelijk bij Maasdelta

Redactie 23-04-2020
Foto: CWMaasdelta zal ruimhartig omgaan met huurbevriezing en \u2013verlaging op basis van het sociaal huurakkoord, maar de sociale verhuurder laat de huurverhoging wel gewoon doorgaan.

Aedes, de brancheorganisatie van alle woningcorporaties, en de Woonbond sloten eind vorig jaar hebben met elkaar een sociaal huurakkoord. Daarmee is het mogelijk voor huurders om – onder voorwaarden – huurverlaging en -bevriezing aan te vragen.

door Chrit Wilshaus

Ook de Maasdelta Groep gaat dat akkoord uitvoeren. "Wij gaan de huurverhoging dit jaar op gemiddeld het inflatieniveau doorvoeren", zegt Frank van Velzen van Maasdelta Maassluis. "Het komt erop neer dat wij de huurbevriezing en -verlaging voor onze rekening nemen." In de Tweede Kamer drongen SP, GroenLinks en PvdA recent nog bij het kabinet aan op het bevriezen van de huren en het niet laten doorgaan dit jaar van de huurverhoging.

Ruimhartig

Van Velzen stelt dat Maasdelta ruimhartig zal omgaan met huurbevriezing en – verlaging op basis van het sociaal huurakkoord, maar de sociale verhuurder laat de huurverhoging wel gewoon doorgaan. "Woon je in een huurwoning met een huur hoger dan 619 euro (dus boven de huurtoeslaggrens) kun je, afhankelijk van je inkomen en de gezinssamenstelling, huurbevriezing aanvragen. Dat kan trouwens ook bij een huur vanaf 734 euro als je tussen 26.500 tot en met 43.500 per jaar verdient bij twee personen of meer en tussen 15.500 tot en met 27.000 euro bij één persoon. We hebben met de Woonbond (en in Maassluis ook met de VBBM, Vereniging Bewoners Belangen Maassluis, red.) afgesproken dat als je de huurverhoging niet kunt betalen de kosten voor huurbevriezing voor onze rekening zijn. Woningen met een huur vanaf 734 euro worden verlaagd, afhankelijk van je inkomen en de gezinssamenstelling, met één euro, zodat deze woningen weer voor huurtoeslag in aanmerking komen. Dat is de truc om ervoor te zorgen dat mensen overeind blijven. De huur van woningen met een huur van 1000 euro of meer komen hier trouwens niet voor in aanmerking", benadrukt Van Velzen.

Maatwerkoplossingen

"Daarnaast zijn er allerlei ZZP'ers en anderen die bij ons bedrijfsruimten huren en die door de coronamaatregelen in de problemen zijn gekomen. Daar hebben we het incassobeleid voor verruimd. Normaal moet je bij ons een betalingsregeling afsluiten en moet je dat bedrag binnen zes maanden terugbetalen. Dat hebben we nu verruimd naar achttien maanden. Momenteel krijgen we van bedrijven allerlei aanvragen binnen die de huur niet kunnen betalen. Daar zijn we mee in gesprek en daar passen we maatwerkoplossingen toe om te kijken hoe we daarmee omgaan. Dat gebeurt dus vrijwillig en op basis van het inkomen en als het inkomen laag is volgens de normen die afgesproken zijn in het sociaal huurakkoord, kun je huurbevriezing aanvragen."