Kerken Maassluis dicht wegens coronavirus

Redactie 26-03-2020
Er mogen geen bezoekers meer naar de kerken komen en dus worden er luisterdiensten gehouden die vanuit huis te volgen zijn.
Foto: PGM

De Protestantse Gemeente in Maassluis heeft zoals vorige week al is gepubliceerd, vanaf afgelopen zondag 15 maart de kerkdiensten in Koningshof, Groote Kerk en Immanuëlkerk afgelast vanwege het coronavirus. Dit zal voorlopig duren t/m zondag 5 april a.s. Als alternatief wordt er op de zondagen om 10.00 uur een digitale luisterdienst georganiseerd vanuit de Groote Kerk. Tijdens deze diensten zijn geen kerkgangers aanwezig, maar slechts enkele kerkenraadsleden uit de verschillende wijkgemeenten. En net zoals altijd is er een koster aanwezig en wordt het orgel bespeeld. Uiteraard wordt er uit de Bijbel gelezen, gebeden, gezongen en een preek gehouden. De dienst wordt dan uitgezonden via de sociale media, zoals kerkomroep en facebook ('Christen in Maassluis' of 'Protestantse Gemeente Maassluis').

Op de afgelopen twee zondagen werden luisterdiensten gehouden. Hierin gingen voor: ds. Pim Brouwer tezamen met pastoraal werker Annelies Nijman (15 maart) en vervolgens ds. Chris Schreuder (22 maart). Op zondagmorgen 29 maart zal ds. Jan van Belzen in de luisterdienst voorgaan. Verdere informatie hierover is te vinden op de website: www.pknmaassluis.nl of op de hierboven genoemde facebookpagina's.

Heel recent zijn er afspraken gemaakt over de diensten op zondag 5 april, maar ook die op Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag. Ook dan zullen er luisterdiensten worden georganiseerd, die eveneens in de Groote Kerk zullen worden gehouden. Een overzicht, onder voorbehoud van eventuele wijzigingen, van deze diensten: Zondag 5 april, aanvang 10.00 uur, voorganger ds. Pim Brouwer. Witte Donderdag (9 april), aanvang 19.30 uur, voorganger ds. Pim Brouwer. Goede Vrijdag (10 april), aanvang 19.30 uur, voorganger ds. Jan van Belzen. Stille Zaterdag (11 april), aanvang 21.00 uur, voorganger ds. Chris Schreuder.

Voor wat betreft de dienst op 1e Paasdag 12 april is nog geen definitief besluit genomen; dit ligt mede aan de ontwikkelingen van het corona-virus. Hierover zal later informatie bekend worden gemaakt.