AED in gebouw De Groene Oase Maasland

Redactie 20-02-2020
Foto: De Groene OaseDe Groene Oase is nu in het bezit van een AED.

Vanuit de gedachte 'Beter jong geleerd dan oud gedaan' wordt er binnen het gebouw van basisschool De Groene Oase in Maasland, aandacht besteed aan veiligheid en gezondheid voor alle kinderen. Dit is zowel preventief door protocollen, huisregels en samenwerking, maar ook reactief door in geval van een ongevallen of andere calamiteiten, met zoveel mogelijk mensen en middelen hulp te kunnen bieden. Om goed en snel te kunnen reageren in geval van problemen is er binnen het gebouw van De Groene Oase altijd een BHV-er aanwezig. De medewerkers zijn tijdens de training EHBO/BHV ook getraind in het gebruik van een AED. Voor scholen zijn de aanschafkosten van een AED en de speciale kast een grote uitgave. Om het budget mogelijk te maken heeft De Groene Oase in 2019 met hulp van "Stichting AED voor iedereen" een speciaal donatieplatform geopend. Met deze stichting is de helft van het benodigde bedrag voor de aanschaf van een AED opgehaald. Gezien het belang van een AED binnen de school, hebben de drie organisaties binnen de locatie besloten het restant gezamenlijk te doneren.

Dankzij de hulp van Stichting AED voor iedereen, alle donateurs uit 2019 en Basisschool De Groene Oase, BSO Bombarie Smallsteps en Peuteropvang Harlekijn is De Groene Oase nu dus in het bezit van een AED.