'Afvalberg drastisch verkleinen is belangrijkste doel'

Redactie 13-02-2020
Foto: CW

De manier waarop bedrijfsafval in Maassluis wordt aangeboden is volgens wethouder Sjef Evers een probleem omdat bedrijven hun afval met huishoudelijk afval mengen door het bijvoorbeeld in de ondergrondse containers voor restafval te dumpen. En die zijn daarvoor niet bestemd en kunnen daardoor, net als de vuilniswagens, ernstig beschadigen.

door Chrit Wilshaus

Wethouder Evers wees daar vorige week dinsdagavond in de commissie op waar de raadsinformatiebrief (RIB) van eind vorig jaar over de gunning van het restafval werd besproken. Hoewel de gemeenteraad heeft gekozen voor omgekeerd inzamelen, dat wil zeggen voor scheiding van afval vooraf, blijkt uit de brief dat de mogelijkheid van nascheiding door AVR mogelijk blijft. Bijvoorbeeld als vooraf scheiden bij de hoogbouw onvoldoende blijkt op te leveren. Volgens het college heeft AVR echter geen interesse in restafval waar al PMD is uitgehaald. Ook de komende jaren blijft AVR zorgen voor het verwerken van het restafval van huishoudens in Maassluis en het bedrijf Suez voor dat van grof huishoudelijk afval.

Konijn uit hoge hoed

Hoewel de discussie over omgekeerd inzamelen of toch nascheiden al was gehouden, kwamen vooral VSP en Forum voor Maassluis daar in de commissie nog uitgebreid en herhaaldelijk op terug. Zowel VVD als D66 wezen erop dat daar al een beslissing over is genomen en een raadsmeerderheid voor omgekeerd inzamelen heeft gekozen. Dat belette Ton Luijendijk (VSP) niet te vragen waarom in voornoemde brief wel wordt vermeld dat nascheiden is toegestaan, terwijl de voorganger van de huidige portefeuillehouder nog in november 2019 beweerde dat dit niet tot de mogelijkheden behoorde. "Waarom komt dit konijn nu pas uit de hoge hoed?", wilde Luijendijk weten. Gary Bouwer (Forum voor Maassluis-steunraadslid) sloot zich aan bij de woorden van de VSP-voorman en vond omgekeerd inzamelen maar verspilling van belastinggeld. "Het is gewoon van de gekke dat terwijl buurgemeenten ermee stoppen wij 500.00 euro uitgeven aan omgekeerd inzamelen."

Zo snel mogelijk beginnen

Bert de Reuver (D66-steunraadslid) was van mening dat de wethouder zo snel mogelijk moet beginnen met omgekeerd inzamelen. En Johan Verhoeven (VVD) wees dat het contract de mogelijkheid biedt desgewenst alsnog op omgekeerd inzamelen over te stappen. Iris Vrolijks (PvdA) was nog wel benieuwd wat de gevolgen kunnen zijn voor omgekeerd inzamelen mocht de gemeente besluiten dat afval afkomstig van de hoogbouw alsnog achteraf gescheiden gaat worden. Verder was het PvdA-raadslid benieuwd hoe het nu staat met de voortgang van omgekeerd inzamelen en het betrekken van de bevolking daarbij.

Volgens Evers is het belangrijkste doel, of het nu gaat om omgekeerd inzamelen of om nascheiden, om de afvalberg die in Maassluis wordt geproduceerd drastisch te verkleinen. "Dat is ook het beste voor het milieu."