Zorgen om sloop oude productiehallen Lely

Redactie 30-01-2020
Foto: Roger van der KraanDe sloopwerkzaamheden gingen op 19 juni vorig jaar van start.

De sloop van de oude productiehallen van

(Dit is de uitgebreidere versie van het artikel wat in de papieren krant staat).

door

Zo zegt hij totnogtoe enorm veel last te hebben gehad van de sloopwerkzaamheden en als hij klaagde bij gemeente en Lely steeds van het kastje naar de muur te zijn gestuurd en vindt hij dat niemand naar zijn klachten wil luisteren. "Bij de gemeente, die toch verantwoordelijk is voor mijn veiligheid en wooncomfort, kan ik niet terecht. Maar de asbestsanering is uitgevoerd en nu niet meer te controleren." Ook heb ik aan wethouder Kuiper gevraagd hoe het zit met de gevolgen voor Volkstuinvereniging De Vluchtheuvel. Want die mensen eten wat ze daar verbouwen. Daar gaf hij, vond ik, geen bevredigend antwoord op." Wat Sla ook steekt is het feit dat de bewoners in de directe omgeving van Lely door het bedrijf zijn geïnformeerd over de sloopwerkzaamheden met een brief in een envelop waar weliswaar het logo op stond maar die verder niet geadresseerd was. Dat zei hij ook tegen wethouder Sjoerd Kuiper, die daarop reageerde wel ongeadresseerde post te openen. "Maar ik vind het niet netjes hoe ze dat hebben gedaan." Ook de inhoud van het schrijven klopt volgens Sla niet. "Er staan allemaal leugens in en bijvoorbeeld niet dat ze 3000 vierkante meter asbest zouden verwijderen." Ook zou het slooppuin niet (voldoende) zijn gesproeid wat wel had gemoeten. "En we zaten constant in de herrie. Ook zit er allemaal troep op mijn raam. Misschien dat ik dat nog laat onderzoeken door het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, red.)." Wat Sla betreft, is hij er nog niet mee klaar. "Zo was het afgelopen zaterdag weer raak en begonnen ze al voor 08:00 uur met herrie maken." Managing Director Marcel Knoester schreef in een e-mail aan Sla het erg vervelend te vinden dat de werkzaamheden op het terrein hem uit zijn slaap hebben gehaald. 'Het is uiteraard niet onze bedoeling om onze buurtbewoners zo vroeg wakker te maken en we proberen eventuele overlast van onze werkzaamheden zo klein mogelijk te houden.' Verder schrijft Knoester met de desbetreffende aannemers te overleggen om in het vervolg nog meer rekening te houden met de buurt. Ook wil hij met Sla om de tafel om te praten 'over onze plannen met betrekking tot de ontwikkeling van ons terrein.'

Heel scherp op

Cindy van IJzendoorn, zegsvrouw bij Lely, zegt dat het ontbreken van een geadresseerde op de Lely-envelop achteraf gezien niet handig was. "Laten we het daarop houden." Ze spreekt echter tegen dat het bedrijf de omwonenden niet geïnformeerd zou hebben. "Zo hebben we onder meer bij de volkstuinvereniging een informatiebijeenkomst gehouden en hebben we een site waarop mensen nieuws over de sloop en herbouw kunnen vinden en ook antwoorden op veel gestelde vragen. En als mensen klachten hebben, gaan we met hen in gesprek. Zoals een mevrouw die klaagde over de felle spots die op een bord aan de snelweg gericht stonden. Eigenlijk verlopen dat soort gesprekken heel positief. Ook hebben we meerdere keren met de heer Sla gesproken. We houden niks verborgen. Maar kennelijk kan hij zich niet vinden in onze antwoorden. Feit is dat we als bedrijf de laatste jaren enorm zijn gegroeid." Van IJzendoorn geeft toe dat er soms sprake was van overlast door de sloopactiviteiten maar dat dit helaas niet te voorkomen was. En wat de asbestsanering betreft, merkt ze op: "We zijn er echt heel scherp op dat dit volgens de regels gebeurt. Alles is volgens strikte regels en procedures met gecertificeerde bedrijven uitgevoerd. Zo is er extra gesproeid met de droge zomer." Sla spreekt dat tegen. "Ook onze medewerkers zitten immers dagelijks dicht op de werkzaamheden, dus we kunnen niet anders dan daar zeer zorgvuldig mee om gaan." Ook over de nieuwbouw zal volgens Van IJzendoorn door Lely nog worden gecommuniceerd met de bewoners. "Zo zullen er weer bewonersbijeenkomsten georganiseerd gaan worden. De nieuwbouwplannen zijn momenteel nog in ontwikkeling. Het is in ieder geval de bedoeling dat er een trainingscentrum komt om medewerkers op te leiden. Nu gebeurt dat nog verspreid door de huidige gebouwen."

Serieus

Wethouder Sjoerd Kuiper: "Slopen en bouwen gaan helaas altijd gepaard met een bepaalde mate van overlast voor de omwonenden. Lely heeft maatregelen genomen om die overlast te beperken. Gelukkig is het een tijdelijke situatie die straks weer voorbij is. De heer Sla heeft met Lely en met gemeenteambtenaren gesproken. Op zijn verzoek heb ik hem daarna ook nog gesproken. Uiteraard nemen wij zijn zorgen serieus. Zo hebben we als gemeente nog extra navraag gedaan naar aanleiding van zijn zorgen. De Arbeidsinspectie heeft een extra controle gedaan of het asbest volgens de regels werd verwijderd. Dat bleek het geval, het asbest is keurig door een gecertificeerd bedrijf verwijderd." Sinds 1 januari dit jaar voert de DCMR namens de gemeente het toezicht uit op het verwijderen van asbest. "Dat is een besluit van het kabinet geweest. Daardoor moeten sloopmeldingen, zoals het verwijderen van asbest, door een omgevingsdienst worden afgehandeld. En voor Maassluis is dat de DCMR."