Onderzoek naar overschrijding budget ombouw Hoekse Lijn

Redactie 23-01-2020
Foto: Roger van der Kraan (archief)Aanvankelijk was het de bedoeling dat de Hoekse Lijn in vijf maanden zou worden omgebouwd maar uiteindelijk duurde het hele project 2,5 jaar.

Dat infrastructurele projecten doorgaans duurder uitvallen dan begroot, is ook weer gebleken bij de ombouw van de Hoekse Lijn. Volgens een reconstructie door onderzoekcollectief Spit, uitgevoerd voor WOS, Schie TV, OPEN Rotterdam en Vers Beton, blijkt de kostenoverschrijding 175 miljoen euro te bedragen.

door Chrit Wilshaus

De totale kosten van het ombouwproject komen daarmee op ongeveer 500 miljoen euro, zo meldt de WOS die daar een vierdelige televisieserie over maakte. Volgens de omroep komt bovenop voornoemd bedrag ook nog een bedrag van 80 miljoen euro dat openbaarvervoerbedrijf RET leende bij de Europese Investeringsbank om de aanschaf van zestien nieuwe metrostellen te kunnen bekostigen. Het bedrag zou trouwens nog verder kunnen oplopen vanwege het doortrekken van de Hoekse Lijn naar het strand aldaar. Ook zou Vopak voor een onbekend bedrag gecompenseerd worden door problemen met de vergunning waardoor het tankopslagbedrijf niet met goederentreinen naar de terminal in Vlaardingen kan rijden.

Betuwelijn

In eerste instantie werd er in 2006 van uit gegaan dat de ombouwoperatie niet meer zou gaan kosten dan 73 miljoen euro. Aan de noodzaak van de ombouw van de Hoekse lijn werd destijds wel getwijfeld. Volgens hoogleraar Vervoersbeleid Bert van Wee van de TU Delft zijn de totale kosten per kilometer bijna net zo hoog als van de Betuwelijn, terwijl het tracé van de Hoekse Lijn er al lag. Aanvankelijk was het de bedoeling dat de Hoekse Lijn in vijf maanden zou worden omgebouwd maar uiteindelijk duurde het hele project 2,5 jaar. Dat het langer zou gaan duren, werd volgens het onderzoekcollectief Spit al in een vroeg stadium voor gewaarschuwd. Het goed op elkaar afstemmen van de werkzaamheden leverde volgens het onderzoekcollectief ook problemen op.

Succes

Ook zijn er vragen over de democratische controle van het hele project. Raadsleden uit de gemeenten die samen de Metropoolregio Rotterdam Den Haag vormen hebben bijvoorbeeld geen directe invloed op wat daar besloten wordt. Die bevoegdheid is voorbehouden aan wethouders. Inmiddels blijft de metroverbinding wel een succes te zijn en het aantal reizigers lijkt fors toegenomen te zijn in vergelijking met toen NS nog op de Hoekse Lijn reed. Hoewel het onderzoekcollectief daaraan twijfelt en stelt bewijs te hebben dat het aantal reizigers niet zoveel is toegenomen als de RET communiceert.

De serie die momenteel onder meer te zien is bij de WOS werd mede mogelijk gemaakt door Stimuleringsfonds voor de Journalistiek en de supporters van Vers Beton.