'We gaan door met de aanpak van eenzaamheid'

Redactie 09-01-2020
Foto: Peter FarlaVoorafgaand aan de nieuwjaarsrede van de burgemeester vond ook dit jaar weer een Nieuwjaarsshow plaats waarin Maassluise talenten zich lieten zien.

Burgemeester Edo Haan hoopt, zoals hij maandagavond in zijn nieuwjaarsrede zei, dat Maassluis roaring twenties zal beleven. En dat houdt volgens hem in dat Maassluis in die periode zal laten zien "wat een mooie en boeiende stad we zijn, iets wat we zeker het afgelopen jaar al hebben laten zien!"

door Chrit Wilshaus

Dat Maassluis springlevend is blijkt volgens de eerste burger niet alleen door de toename van het aantal inwoners. (Zie elders in deze krant). Maar ook bijvoorbeeld doordat de metro ging rijden. "Het gebruik van de metro overtreft alle verwachtingen." Verder stond Haan stil bij de vele vrijwilligers die in de stad actief zijn. "Wekelijks steken zij de handen uit de mouwen. Zonder al die vrijwilligers zou het maatschappelijk leven in Maassluis tot stilstand komen. Neem bijvoorbeeld de bouw van de eerste trekschuit Den Eersten Snik door historische scheepswerf Zorg en Vlijt. 20 mei 2021 gaat deze schuit het water in, is mij beloofd. Over water gesproken, het afgelopen jaar vierden zowel het Nationaal Sleepvaartmuseum als de Furieade het 40-jarig bestaan. Twee Maassluise instituten die dankzij de hulp van veel vrijwilligers zoveel hebben bereikt."

Aanpak van eenzaamheid

"Een ander hoogtepunt was de tv-uitzending van Kerstfeest in de stad. Aan 900.000 tv-kijkers in Nederland hebben we niet alleen laten zien dat Maassluis de stad is om kerst te vieren maar ook dat Maassluizers naar elkaar omkijken. De aanpak van eenzaamheid stond centraal in deze uitzending en we gaan daar mee door." Toegeven dat je eenzaam bent, is volgens burgemeester Haan een erg grote stap. "Nodig daarom iemand die eenzaam is uit of ga bij hem of haar op bezoek. Een van de stappen die de gemeente samen met anderen het afgelopen jaar op dit vlak genomen heeft, is de totstandkoming van zelfstandig wonen met zorg en een ruimte voor ontmoeten in de Zonneburcht. Een mooi resultaat van wethouder Corine Bronsveld."

Met respect

"In 2019 waren er ook onverwachte gebeurtenissen. Zo besloot wethouder Gerard van der Wees aan het eind van het jaar vanwege persoonlijke overwegingen te stoppen. Omdat Gerard geen formeel afscheid wil, maak ik van deze gelegenheid gebruik om hem te bedanken voor alles wat hij voor de gemeente Maassluis heeft gedaan. Door de gemeenteraad is tijdens de afgelopen begrotingsbehandeling in november opnieuw met respect voor elkaars verschillen gedebatteerd. De begroting 2020 is unaniem aangenomen. En dat kenmerkt onze gemeenteraad: debatteren op de inhoud maar altijd met het belang van Maassluis op de voorgrond. Het resultaat is onder meer dat de gemeente financieel gezond is."