Klachten over hulpmiddelen serieus nemen

Redactie 24-12-2019
Foto: Stock

In een brief gericht aan de burgemeesters van Nederland heeft Reinier van Zutphen, de Nationale ombudsman, dringend aandacht gevraagd voor de problemen die burgers ervaren met levering en reparaties van Wmo-hulpmiddelen.

door Chrit Wilshaus

Ook vroeg de ombudsman de minister wat hij concreet gaat doen om deze problemen op te lossen. Uit een rapport blijkt dat problemen met reparatie en vervanging van Wmo-hulpmiddelen nog steeds niet zijn opgelost. Ook het televisieprogramma Kassa besteedde daar aandacht aan. Dat verzamelde meer dan 800 reacties (lees: klachten) over dit onderwerp. Die klachten zijn in de vorm van een zwartboek aangeboden aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en aan de (VNG) Vereniging Nederlandse Gemeenten. De Nationale ombudsman vraagt de burgemeesters om de klachten serieus te nemen en op te pakken. En ook om mensen niet van 'het kastje naar de muur te sturen'. Gemeentegrenzen mogen niet als belemmering worden gezien en financiële obstakels moeten vooral achter de schermen worden opgelost, zodat de burger hier geen last van heeft, vindt de Nationale ombudsman. Daarbij wordt geadviseerd maatwerk te leveren en bereid te zijn af te wijken van richtlijnen, beleid of andere voorschriften als dat nodig is om ongewenste consequenties te voorkomen. Verder vraagt Van Zutphen gemeentes het gesprek aan te gaan met de hulpmiddelenleverancier. Samenwerken om problemen op te lossen is volgens de Nationale ombudsman belangrijk. 'Mocht de samenwerking niet tot de gewenste resultaten leiden, trek dan uw conclusies en ga op zoek naar alternatieven om de burger zo snel mogelijk van passende hulpmiddelen te voorzien. Want het gaat vaak om mensen die geheel afhankelijk zijn van een hulpmiddel en anders bijvoorbeeld de deur niet uit kunnen. Kortom om mee te blijven doen', schrijft de Nationale ombudsman.

Regiotaxi

In een raadsinformatiebrief (RIB) schrijft wethouder Corine Bronsveld dat er eigenlijk weinig klachten worden ontvangen over Wmo-hulpmiddel. Over 2018 ontving ROGplus 163 klachten van inwoners uit Maassluis, Vlaardingen en Schiedam over gecontracteerde aanbieders. De meeste klachten - 76 - gingen over de regiotaxi die bijvoorbeeld te laat was. Onduidelijk is om hoeveel klachten het in Maassluis ging. Het aantal klachten ten opzichte van het totaalaantal unieke cliënten - 16.025 - is relatief laag, namelijk één procent, oordeelt Bronsveld in de brief. Ook wijst ze er verder op dat ROGplus een 7,7 scoort bij het verplichte jaarlijkse cliënt-ervaringsonderzoek.

Soepele overname

De gemeente stelt dat de inwoners centraal staan en dat zij met vragen over nazorg en ondersteuning naar Vraagraak kunnen. Bronsveld in de brief: 'Omdat de vragen van de inwoners centraal staan, wordt zoveel mogelijk voorkomen dat mensen van het kastje naar de muur gestuurd worden.' Verder wordt in de RIB gesteld dat ROGplus bij verhuizingen meewerkt aan een soepele overname van voorzieningen. 'Bijvoorbeeld als iemand naar een andere gemeente verhuist, of inwoner wordt van Maassluis, Vlaardingen of Schiedam. De inzet is erop gericht om met de andere gemeenten afspraken te maken, zodat mensen hun hulpmiddel kunnen meenemen. Cliënten kunnen voorzieningen altijd blijven gebruiken tot de overname geregeld is of de voorziening vervangen is.' Verder wordt in de brief gesteld dat de gemeente de oproep van de Nationale ombudsman serieus neemt.