CDA pleit voor herinvoering onderwijsprijs

Redactie 24-12-2019
Foto: stock

Het gemeentelijk onderwijskansenbeleid moet vertaald worden in een concreet plan van aanpak plus tijdspad en een nulmeting. Een PvdA-motie met die strekking, ondersteund door de hele raad werd, is - uiteraard zonder stemming - de laatste vergadering voor het kerstreces unaniem aangenomen.

door

Volgens Huub Paalvast (VSP) "is er alle reden om met elkaar de stormbal te hijsen" nu uit onderzoek is gebleken dat één op de vier kinderen die het basisonderwijs verlaten wat lezen betreft niet verder komen dan niveau één. "Deze kinderen zijn onvoldoende toegerust om met succes een vervolgopleiding te volgen met als gevolg geen startkwalificatie (lees: diploma, red.). Verder lopen ze een groter risico op een slechtere gezondheid en een dito slechtere levensverwachting. Een veel te grote groep kinderen raakt in de knel en loopt een relevant risico de aansluiting bij de maatschappij te gaan missen en zelfs straks als laaggeletterd door het leven te moeten gaan." Daarom drong Paalvast namens zijn fractie aan op "een concreet plan met heldere en slim geformuleerde doelen. " Achterstanden ontstaan meestal in gezinnen, waar de Nederlandse taal niet wordt gesproken. Dat is niet nieuw maar wel urgent. We zullen met veel meer inzet ouders moeten betrekken bij het onderwijs van hun kinderen."

Huiswerkbegeleiding

Monique van Spijk (VVD) sprak van "een goede visie" en vroeg de wethouder om een uitvoeringsnota met concrete doelen en indien nog mogelijk een nulmeting. "Want dat geeft ons inzicht in hoe het gaat en wat werkt. Ieder kind heeft recht op de juiste begeleiding en steun om een mooie start te maken in zijn of haar carrière." Mohammed Faris (CDA) brak een lans om al met gratis huiswerkbegeleiding in groep zes te beginnen. Ook hij wees op het volgens hem nut van het betrekken van ouders bij school. "En het is de taak van de gemeente om die ondersteuning verder te faciliteren. Daarnaast vinden wij de onderwijsprijs een belangrijke stimulans. We proberen hiermee de leerlingen te stimuleren om hun best doen op school en om daarna even in de schijnwerpers te staan." Als het aan het CDA ligt wordt de eerste onderwijsprijs georganiseerd in december 2020 of in juni 2021 en zou het daarna structureel moeten blijven gebeuren. "Het is namelijk al gebleken dat dit een succes is."

"Het onderwijskansenbeleid gaat wat ons betreft niet over de tekst of over de doelen maar over de mensen die daarachter zitten", benadrukte Iris Vrolijks (PvdA). Verder vroeg ze verantwoordelijk wethouder Fred Voskamp in zijn gesprekken met het onderwijs te wijzen op het belang van gemengde scholen voor kinderen. "Zo leren kinderen echt van elkaar en verkleinen we de achterstand nog verder."

Goede intenties

Voor Klarie Oosterman (ChristenUnie) is de grote uitdaging aan het einde van de coalitieperiode of de doelen bereikt zijn. "Of ieder kind zich goed kan ontwikkelen en of ieder kind gelijke kansen heeft gehad. Het college heeft absoluut goede intenties. Het toetsen van doelen is bij het ontbreken daarvan echter niet goed mogelijk", betoogde Oosterman. "Want het stuk is niet echt concreet." De ChristenUnie had het liefst gezien dat de wethouder met een nieuwe versie zou komen maar daar bleek in de commissie al geen meerderheid voor te vinden, bracht Oosterman in herinnering. Ook miste ze in het stuk zaken als visie gemeente op brede scholen en schoolpleinen. Raoul Kleijwegt (GroenLinks) maakte duidelijk zich in de nota te kunnen vinden. "Technisch onderwijs is ook belangrijk, net als ouders erbij betrekken. En fijn dat er nu projecten komen over het voorkomen van uitsluiten en pesten." Jesse de Jong (D66) was het eens met het college "om ook in te zetten op de aanpak thuis." Verder wees hij onder andere op de toename van het percentage vroegtijdige schoolverlaters.