Interview met Jacco Heideveld, deel 2Meer aandacht voor direct omwonenden past bij 'nieuwe werken gemeente'

Redactie 30-11-2019
Foto: Roger van der KraanJacco Heideveld is teammanager Veiligheid, Vergunningen, Handhaving en Wijkbeheer.

Jacco Heideveld was Teamleider Handhaving en gezicht en aanspreekpunt van de Maassluise handhavers. Daarnaast was hij actief als Haven- en Marktmeester. Sinds enige tijd is hij Teammanager Veiligheid, Vergunningen, Handhaving en Wijkbeheer. Reden voor een vraaggesprek in drie delen met hem. Deze keer het tweede deel: over de wenselijkheid van meer oog voor omwonenden van hennepkwekerijen.

door Chrit Wilshaus

Reden om in te grijpen bij een hennepkwekerij is in de eerste plaats dat het verboden is. Maar ook bijvoorbeeld vanwege brandgevaar en het illegaal aftappen van stroom. Maar in hoeverre zijn ook de direct omwonenden een reden om in te grijpen en worden ze daar (achteraf) ook over geïnformeerd? Is er wel eens over nagedacht wat voor impact het kan hebben als iemand erachter komt al jaren, met alle risico's van dien, naast een hennepkwekerij te hebben gewoond? Heideveld: "Heel vaak weten mensen het inderdaad niet. En als ze dat soms wel weten, of een vermoeden hebben, melden ze dat niet altijd omdat ze geen gedoe willen." In het kader van het 'nieuwe werken van de gemeente' past het volgens Heideveld echter prima om ook (meer) aandacht te hebben voor de direct omwonenden. "We willen veel meer in contact komen met Maassluizers en horen wat er leeft en speelt en minder als overheid 'zenden'. Uiteraard moeten mensen daar wel behoefte aan hebben."

Zwarte lijst

Als een woning aan nieuwe bewoners wordt toegewezen, wordt er dan ook gekeken of er geen mensen worden ingezet die voor dezelfde problemen zouden kunnen zorgen? "Vroeger hadden we daar een soort zwarte lijst voor samen met de omliggende gemeenten. Maar in het kader van de AVG mag dat niet meer. Dat vind ik wel een gemis. Nu is het wel zo dat de AVG een hulpmiddel moet zijn om dingen goed te regelen. De AVG wordt echter heel vaak als instrument gebruikt om iets niet te kunnen of niet te hoeven doen. En uiteindelijk zegt de AVG alleen maar iets over hoe gegevens verwerkt moeten worden. Momenteel zijn twee stagiaires van de Hogeschool Rotterdam in het kader van hun afstudeerproject voor mij bezig de werkprocessen zo in te richten dat ze AVG-proof zijn. We hebben hier bijvoorbeeld de Veiligheidskamer en daar wordt alle privacygevoelige informatie met elkaar gedeeld. Dit op basis van een convenant dat getoetst is aan de AVG. Maar je moet het wel aan de voorkant goed regelen." Bij huisuitzettingen na het oprollen en ontmantelen van een hennepkwekerij moet volgens Heideveld ook altijd gekeken worden naar redelijkheid en billijkheid. "Je kunt niet als burgemeester een gezin met kinderen op straat zetten, dan moet je ook kijken naar het belang van kinderen. Je hebt tenslotte ook een opvangverplichting. "